DÜNYA

Yayın Tarihi: 01.11.2018 Perşembe 15:35:00

FAO'dan önemli açıklama

FAO'dan önemli açıklama

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) uygulayıcılığında gerçekleştirilen Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum için Tarımsal Uygulamalar Projesi’nin bulguları İstanbul'daki çalıştayda kamuoyuna açıklanacak.

İklim değişikliğiyle mücadelede yönetişim mekanizmalarının rolünün tartışılacağı İstanbul’daki Çalıştayda, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) uygulayıcılığında gerçekleştirilen Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum için Tarımsal Uygulamalar Projesi’nin bulguları kamuoyuna açıklanacak.

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ortaklaşa finanse ettiği ve BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) uygulayıcı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yararlanıcı olarak yer aldığı Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum için Tarımsal Uygulamalar Projesi kapsamında düzenlenen çalıştay, 1-2 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Proje bulguları tartışılacak

Çalıştayda yurtiçi ve yurt dışından FAO program sorumluları ve uzmanları, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve uluslararası bilimsel araştırmacılar ‘Ekosistem Tabanlı Uyum’ yaklaşımının ekosistem yönetim aktivitelerinin güçlendirilmesine yönelik çabalara katkısını tartışacak.

Çalıştayın açılış konuşmaları Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Ali Kılıç Özbek, FAO Bitkisel Üretim ve Bitki Koruma Sorumlusu Hafız Muminjanov, FAO Saha Programları Sorumlusu Salim Zahoueh ve Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar tarafından gerçekleştirilirken, Richard Moody ve Nicholas Sharpe’ın da aralarında bulunduğu önde gelen uluslararası iklim değişimi ve ekosistem uzmanları sunum yapacaklar.

İklim değişikliğinin sonuçlarına uyum çabalarında ulusal ölçekli, çok paydaşlı yönetişim mekanizmalarının rolünün masaya yatırılacağı çalıştayda, iklim değişikliğiyle mücadelede ihtiyaç duyulan idari ve teknik düzenlemeler uluslararası uzmanlarca değerlendirilecek. Çalıştayda, proje bulguları da kamuoyuyla paylaşılacak.

Konya merkezli olarak uygulanıyor

Konya merkezli olarak uygulanan Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum için Tarımsal Uygulamalar Projesi, Anadolu bozkır ekosistemlerinin muhafaza ve iyileştirilmesini sağlamak amacıyla tasarlandı.

Ana hedefi, korumalı tarımın ve sürdürülebilir zirai uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla bozkırların iklim değişiminin etkilerine karşı güçlendirilmesini sağlamak olan projenin amaçlarından biri, bozkır ekosistemlerinin yönetiminde tüm ilgili devlet kurumlarının ve sivil toplum paydaşlarının ortak bir yönetişim çerçevesi temelinde hareket etmesini mümkün kılmak.

Projenin temelini oluşturan ‘Ekosistem Tabanlı Uyum’ yaklaşımı, biyoçeşitliliğin ve ekosistem olanaklarının bütüncül bir adaptasyon strateji çerçevesi içinde değerlendirilmesini mümkün kılıyor. Bu çerçevenin elde edilmesi için, öncelikle teknik incelemelerin yapılmasına ve kalıcılık arz eden bilgi paylaşım sistemlerinin oluşturulmasına; sonraki aşamalarda ise bulguların farklı sektörlerce değerlendirilmesi ve ekosistemler için ulusal yönetişim mekanizmalarının geliştirilmesine ihtiyaç duyuluyor.

 

DİĞER HABERLER