MEVZUAT

Yayın Tarihi: 22.09.2016 Perşembe 15:10:08

O kanun 2016'da uygulanmayacak!

O kanun 2016'da uygulanmayacak!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taşra teşkilatında yöneticilik yapanlar konusunda önemli bir karara imza attı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, taşra teşkilatında yöneticilik yapanlar konusunda önemli bir karar alındı.

Her yıl 31 Aralık itibariyle bulundukları hizmet bölgesinde aynı unvanda azami çalışma süresini tamamlayan Bakanlık taşra teşkilatındaki yöneticilerin zorunlu olarak yer değiştirmesine ilişkin hüküm, bu yıl uygulanmayacak.

İşte GTHB taşra teşkilatı yöneticilerini sevindiren Geçici Madde!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 22 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliği ile “2016 yılına ilişkin uygulama” başlığıyla eklenen geçici madde aynen şöyle:

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri 2016 yılı için uygulanmaz.
Böylece söz konusu maddenin üçüncü fıkrasındaki, “31 Aralık itibariyle bulundukları hizmet bölgesinde aynı unvanda azami çalışma süresini tamamlayan yöneticiler, takip eden haziran-eylül döneminde re’sen yer değişikliğine tabi tutulurlar.” hükmü 2016 yılı için uygulanmayacak.

[ucluhaber]

DİĞER HABERLER

', 'auto'); ga('send', 'pageview');