MEVZUAT

Yayın Tarihi: 04.04.2017 Salı 12:01:04

O tebliğler yürürlükten kaldırıldı

O tebliğler yürürlükten kaldırıldı

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik, 3 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlandı.

Gıda maddelerinde kullanılan renklendiriciler ve tatlandırıcılar ile bunların dışında kalan katkı maddelerinin saflık kriterleri tebliğleri yürürlükten kaldırılarak, gıda katkı maddelerinin spesifikasyonlarına ilişkin kurallar tek bir yönetmelikte toplandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın hazırladığı Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik, 3 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlandı.

Gıda katkı maddelerinin spesifikasyonlarını belirlemek amacıyla çıkartılan yönetmelik, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin EK-II ve EK-III’ünde belirtilen gıda katkı maddelerinin spesifikasyonlarını kapsıyor.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği kapsamında yer alan ve yayınlanan Yönetmeliğin EK-1’inde listelenen gıda katkı maddeleri, yönetmeliğin EK-2’sinde belirtilen spesifikasyonlara sahip olacak.

Spesifikasyonları Belirtilen Gıda Katkı Maddeleri Listesi EK-1’de, Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları EK-2’de verildi.
Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerden numune alınması ve analizleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacak.

AB mevzuatına uyum

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün EK II ve III’ünde Listelenmiş olan Gıda Katkı Maddelerine İlişkin Spesifikasyonları Belirleyen 9/3/2012 tarihli ve (AB) 231/2012 sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yaptırımlar uygulanacak.

Geçiş hükümleri

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri 31/12/2017 tarihine kadar yönetmelik hükümlerine uymak zorunda olacaklar. Gıda işletmecileri, Yönetmelik hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar, Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiricilerin Saflık Kriterleri Tebliği, Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği ve Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliği hükümlerine uyacaklar.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğler

Yönetmeliğin yayımlandığı Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlanan üç ayrı tebliğle de,

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiricilerin Saflık Kriterleri Tebliği,

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği,

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliği yürürlükten kaldırıldı.
 

DİĞER HABERLER