MAKALE

Yayın Tarihi: 18.09.2017 Pazartesi 10:10:00

Diyabet kalıtsal mıdır?

Sema Yıldız

Diyabet kalıtsal mıdır?
Diyabet, insülin hormonunun eksikliği veya etkisizliği sonucu ortaya çıkan ve kan şekeri yüksekliği ile sey­reden, kronik, ilerleyici bir hastalıktır.

İnsülin vücudumuzda pankreas tarafından salgılanır. Yemeklerle alınan besinlerdeki şekerin hücre içine girerek enerji olarak kullanılabil­mesi için anahtar görevi görür. İnsü­linin yokluğu veya etkisizliği sonucu hücre içine giremeyen şeker kanda yükselmeye başlar.

Tip 1 ve Tip 2 Diyabet olmak üzere iki temel tipi vardır. Bununla birlikte daha az sıklıkta olsa da gebelikte görülen özel bir diyabet türü de Gestasyonel Diyabet’tir.

Tip 1 diyabet daha çok 40 yaş altı ki­şilerde görülür. Bu tipte, insülin salgısı hiç yoktur veya yok denecek kadar azdır. Tedavisinde mutlaka insülin en­jeksiyonu yapılmalıdır. Tip 1 diyabet otoimmün bir hastalık olup genetik geçişlidir, önlenebilir bir risk faktörü yoktur.

Tip 2 diyabet ise en sık görülen tip olup genellikle 40 yaş üstü ve kilolu kişilerde görülmektedir. Burada aslın­da vücutta insülin salgısı mevcuttur, ancak bir sebeple etkisizliği söz ko­nusudur. Ailede diyabetli bireylerin ol­ması, ileride tip 2 diyabet gelişimi için risk oluşturmaktadır.

Türkiye’de ve Dünya’da rakam­larla diyabet ne durumdadır?

Son yıllarda diyabetin artık salgın boyutuna ulaşması sebebiyle Dün­ya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Diyabet Federasyonu ve ilgili birçok kurum ve kuruluş diyabeti bulaşıcı olmayan hastalık kapsamına almıştır. Uluslararası Diyabet Fede­rasyonu (IDF) dünya genelinde 382 milyon diyabet hastasının olduğunu tahmin etmektedir ve 2035 yılına ka­dar bu rakamın 592 milyona ulaşması beklenmektedir. Şu anda Türkiye’de 7 milyonu aşkın diyabet hastası oldu­ğu tahmin edilmektedir. Tüm diyabet hastalarının yaklaşık sadece %55’ine teşhis konulmuştur (3,9 milyon kişi).
Avrupa’yı ele aldığımızda 20-79 yaş aralığında diyabetli sayısı en yüksek olan 5 ülke arasında Türkiye 3., prevelans (sıklık) sıralamasında ise aynı yaş aralığında 1. sırada yer alıyor.

Tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Diyabette tedavi bir ekip işidir. Bu ekibin içinde de öncelikle diyabetlinin kendisi vardır. Tedavinin temel unsurları;

• Tıbbi beslenme tedavisi ve kilo kontrolü,
• Eğitim,
• Fiziksel aktivite ve egzersiz,
• İlaç (OAD ve/veya İnsülin),
• Kendi kendine kan şekeri takibi,
• Eşlik eden hastalık varsa tedavisidir (hipertansiyon, dislipidemi vb).

İlaç tedavisinde temel olarak diyabetin tipi belirleyici olmaktadır. Eğer tip 1 diyabet ise mutlaka yoğun insülin tedavisi (bazal-bolus) uygulanmalıdır. Bunun için uzun etkili insülinlerle bazal insülin tedavisi, kısa ve hızlı etkili insülinerle ise yemeklerden önce bolus insülin tedavisi yapılmalıdır. Tip 2 diyabette ise ağızdan şeker düzenleyici haplar ve/veya insülin tedavide kullanılabilmektedir. Burada kişinin yaşı, yine kişinin diyabet yaşı, eşlik eden hastalık veya komplikasyon varlığı ve sosyoekonomik düzeyi tedavinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Gestasyonel diyabette ise beslenme tedavisi ile eğer denge sağlanamazsa doğuma kadar insülin tedavisi gerekebilmektedir.

Tedavisinde başarı oranı nedir ve nelere bağlıdır?

Bugün diyabeti, tamamen iyileştirici bir tedavi yoktur. Ancak uygun ilaçlar, kaliteli bakım ve iyi tıbbi beslenme tedavisi ile aktif ve sağlıklı bir hayat sürdürülebilinir ve komplikasyon gelişme riski önlenir veya azaltılır. İyi diyabet kontrolü, mümkün olduğunca normale yakın kan şekeri seviyelerini muhafaza etmek demektir.

Şeker hastalarında kan şekerinin yanı sıra kan basıncının ve kan yağlarının da ciddiyetle takibi ve tedavisi son derece önemlidir.

YAZARIN SON 5 MAKALESİ