RÖPORTAJLAR

Röportaj Tarihi: 26.01.2018 Cuma 17:05:00

İş sağlığı ve güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği

KONUK: İbrahim Oğur

RÖPORTAJ: Yağmur Ceylan

Kademeli olarak bütün sektörler İş Sağlığı ve Güvenliğinin şemsiyesi altındadır. Turizm sektörleri de bunlardan bir tanesidir. İş kanunumuz getirdiği 6331 sayılı yasal düzenleme ile sektörleri iş güvenliği konusunda çok tehlikeli, az tehlikeli ve tehlikeli iş yerleri olmak üzere derecelendirdi.

Turizm sektörü bunlar arasında az tehlikeli işletmelere girmektedir. Tehlikeli alanlarda, önceden meydana gelebilecek tehlikeleri belirleyebilmek için lisans etkin ve yeterlilik sahibi olmak lazım. A sınıfı uzmanlar çok tehlikeli işletmelerde görev yapabilirler. Tehlikeli alanlarda görev alabilmek için B sınıfı uzmanlık belgesi olması gerekiyor. Oteller az tehlikeli işletmeler arasında olduğundan, yani daha az riskin ve tehlikenin olduğu tespit edildiği için, bu işletmeleri C sınıfı uzmanlar denetlemektedir.

Otellerde ve restaurantlarda iş sağlığı ve güvenliği uygulama mecburiyeti var mıdır? Varsa hangi sınıfa mensup iş güvenliği uzmanları görev almaktadır?

Artık 6331 sayısı yasal kanunun yü- rürlüğe girmesiyle birlikte, tüm işletmelerde iş güvenliği ile ilgili çalışma zorunluluğu oluşmuştur. Oteller ve restaurantlarda da bu zorunluluk vardır. Bu işletmeler az tehlikeli iş koluna girmektedir. Otellerde görev alabilecek uzmanın asgari C sınıfı belgeye sahip olması gerekir. C’nin üzerindeki B’ler ve A’lar da otel ve restaurantlarda uzmanlık yapabilirler. Zaten A,B,C sertifikaları için şöyle denir; A sınıfına sahip olanlar Türkiye’deki bütün işletmelerde görev alabilirler, B sınıfındakiler tehlikeli olan sınıfta görev yapabilirler, C sınıfına sahip olanlarda az tehlikeli alanlarda görev yapabilirler.

Otel ve restaurantlarda iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu kişi veya kişiler kimler olmaktadır?

Sorumluluk en başta o işletmenin sahibindedir. Daha sonra İş güvenliği Uzmanı devreye girer, iş yeri hekimleri devreye girer. Bunlar kademeli olarak ilerler.

Sezonluk çalışan otellerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları nasıl yapılmaktadır?

Sürekli çalışanların yanında bir de belirli dönemler çalışan kişiler oluyor. Sürekli açık olduğunda bu konuyla ilgili mücadelenizi rahatça yapabiliyorsunuz, fakat belirli bir dönem kapalı olup belli dönemlerde açık olan işletmelerde bu durum diğerine göre bir zorluk yaratıyor. Bu tür işletmelerde planlamalar bir bütün olarak yapılmalı, kişiler her sezon başında eğitimden geçirilmeli, yeni sezonda tekrar işine dönen kişiler sanki o işe ilk kez başlıyormuş gibi tekrar eğitime tabi tutulmalıdır.

Otel ve restaurantlarda öncelikli riskler nelerdir? Yaşanan iş kazaları nelerdir?

Otel ve restaurant dediğimiz zaman biz bunu ikiye ayırıyoruz. Öncelikler çalışma koşullarından kaynaklanan riskler olabilir, daha sonra yaptıkları iş ve o iş yerindeki tehlikeler yüzünden kaynaklanabilecek riskler olabilir. Bu tür işletmelerde 3. kişiye hizmet söz konusu olduğundan çalışma süreleri uzun oluyor. Müşteri gitmeden çalışan masayı terk edip gidemez. Bazı çalışanların ara dinlenmeleri yeteri kadar olmayabilir. Örneğin izin günleri standart değildir. Bazen hafta sonları tatil yapamazsınız. Birçok insanın tatil yaptığı günler, onların en yoğun olduğu günlerdir. Buna karşılık ücret bile ödenmez. Turizm istihdam ağırlıklı bir sektördür. Bu sektörde en büyük tehlikeler insanlardan kaynaklanmaktadır. Bunun dışında en büyük tehlikeler; elektrik, yanma, zehirlenme, merdivenlerden düşme gibi tehlikelerdir.

Otellerde ve restauantlarda yaşanan meslek hastalıkları nelerdir?

Bizim kurum olarak yaptığımız genel bir çalışma sonucunda ortaya çıkardığımız sonuç büyük oranda kas ve sinir sistemi hastalığı oldu. İkincisi psikolojik hastalıklar, geneli baskıdan kaynaklı olan hastalıklar.

İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için kurum olarak neler yapıyorsunuz?

Öncelikle biz DETAM olarak çeşitli akademik çalışmalarda bulunduk. Organize Sanayi Bölgeleri’nde, okullarla, barolarla beraber bir çalışma yürüttük. Biz İş Sağlığı ve Güvenliği konusunun bir kültür haline gelmesini amaçlıyoruz.

Türkiye’de otel ve restaurantlarda iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları gerçekten yapılıyor mu, yoksa evrak üzerinde mi kalıyor?

Burada sadece turizmi değil bütün sektörleri ele alabiliriz. Bizim ülkemizde maalesef iş güvenliği için ayrılan ücretler, ikinci bir masraf olarak ele alınıyor. Aslında bir bütün olmalı, ne yazık ki böyle değil. Bu konularda büyük bir bilinçsizlik var. Biz çalışanlarımızı gerektiğinde eğitimleri için yurtdışına da gönderiyoruz. Her alanda bilinçli olmalılar. Türkiye’de Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi dediğimiz, kuruluşların kurulmasına standart getirmediler. Bu işler merdiven altında da yapılıyor. Bu konudaki denetlemeler yetersiz. Bazı durumlarda evrak üzerinde kalabiliyor. Bu çok tehlikeli, burada konu insan sağlığı, maalesef önemsenmeyen durumlar olabiliyor, ama umut var artık insanlar çok fazla bilinçlenmeye başladı, zamanla bizde de bir şeyler oturacaktır. İhtiyacımız olan tek şey biraz zaman.

Son olarak bu konu ile ilgili tavsiyeleriniz var mı?

Sizin gibi yayın kuruluşlarının, bu konular üzerine yoğunlaşmalarını tüm kalbimizle istiyoruz. Sizler bunları dile getirmezseniz, bilinçlenme süresi yavaşlayacaktır. Biz hep şuna inandık, ‘’Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at bir er kurtarır, bir er bir vatan kurtarır.’’ Bu konuda sizin ulaşabileceğiz her işletme bir işçi kurtarır. Sizin gibi bu konulara değer veren kurumların sayısının artmasını temenni ediyorum. İş sağlığı ve güvenliğini dört dörtlük uygulayan işletmeler pazarda mutlaka fark yaratırlar. Bu sakın unutulmasın…