HAYVANCILIK

Yayın Tarihi: 24.11.2017 Cuma 10:30:00

Yumurta tebliğindeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Yumurta tebliğindeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, 24 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Doğrudan insan tüketimine veya gıda sanayinin kullanımına sunulan A sınıfı yumurta; organik yetiştiricilik, free range (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik, kümeste kafessiz yetiştiricilik ve kafesli yetiştiricilik olarak damgalanacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, 24 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yumurtanın tanımı

Tebliğin tanımlar kısmında yapılan değişikliğe göre; “Gallus gallus var. domesticus türüne ait tavuklardan elde edilen ve doğrudan insan tüketimine veya gıda sanayinin kullanımına sunulan A sınıfı yumurta, Tebliğ ekindeki kalite özelliklerini taşıyacak. A sınıfı yumurtaya dair kalite özelliklerini karşılamayan, doğrudan insan tüketimine sunulmaya uygun olmayan ve işlenmek suretiyle yumurta ürünlerinin hazırlanmasına uygun kabuklu yumurta ise B sınıfı yumurta olarak tanımlandı.

Yumurtanın üzerinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bilgisayar destekli veri tabanına kaydedilirken kanatlı işletmelerine Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından verilen, bir haneli yetiştirme metodu kodu, iki haneli ülke kodu ve iki haneli il trafik kodunun ardından gelen işletmeye özgü 10 rakamlı bir sayı ile birlikte toplam 15 haneden oluşan işletme numarası yer alacak.

Tebliğe, A sınıfı yumurtaların kalite kusurlarına dair toleransları içeren Ek-4’de eklendi.

Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları hususunda Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği; ürünlerdeki veteriner ilaç kalıntı düzeyleri hususunda Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği hükümleri uygulanacak.

Yumurtaya yetiştirme kodu da damgalanacak

Ürünlerin etiketlenmesinde Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde yer alan hükümleri uygulanacak. Buna ek olarak, A sınıfı yumurtada yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası kolayca görülebilir, okunaklı ve en az 2 mm yükseklikte olacak şekilde yumurta kabuğu üzerine damgalanacak. Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası önüne, organik yetiştiricilik için 0, free range (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik için 1, kümeste kafessiz yetiştiricilik için 2 ve kafesli yetiştiricilik için 3 olacak şekilde sistem tarafından otomatik olarak verilecek.

Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası yazılmamış olan A sınıfı yumurta toptan veya perakende olarak satışa arz edilemeyecek. Yetiştirme metodu kodu, A sınıfı yumurtanın etiket bilgilerinde açıklanacak.

Yumurtanın üzerindeki yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numaralarının kontrolünde okunabilirlik yönünden tolerans, her bir hazır ambalajın içerisindeki yumurtaların %20’si olarak uygulanacak.yumurta-uretim-fabrika-gidahatti (2)

AB mevzuatına uyum

AB’nin Tarımsal Ürünlere İlişkin Ortak Piyasa Düzeni Oluşturan Parlamento ve Konsey Tüzüğü ve Yumurtalara İlişkin Piyasa Standartlarına Yönelik Detaylı Kuralları Belirleyen Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak hazırlanan Tebliğe göre, Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 16/4/2018 tarihine kadar, yeni tebliğin hükümlerine uyum sağlamak zorunda olacaklar.

DİĞER HABERLER