TARIM

Yayın Tarihi: 09.04.2018 Pazartesi 10:35:00

Çiftçiler için çok önemli düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda

Çiftçiler için çok önemli düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda

Türkiye genelinde sulama birlikleri eliyle yürütülen su tahsisi yetkisinin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne devrini öngören tasarı, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

KHK ile kapatılan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ile Şeker Kurumu’nun görev ve yetkilerini devralan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde Tütün ve Alkol Dairesi ile Şeker Dairesi kurulacak.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşmeleri iki kez ertelenen, sulama birlikleri ile muhalefetin sert şekilde eleştirdiği tasarı, bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Su tahsisi yetkisi DSİ’ye geçiyor

Genel kurul gündemindeki tasarıyla, Türkiye genelinde sulama birlikleri eliyle yürütülen su tahsislerine ilişkin, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndaki yetkiler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne veriliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yasalaştığında, DSİ Genel Müdürlüğü, su tahsisi yapmaya görevli ve yetkili olacak.

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu’nda yer alan yetkilerin devredileceği DSİ Genel Müdürlüğü, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yürütülmesinde de uygulayıcı kuruluş olacak.

DSİ, bir ya da birden çok havzada sulama birlikleri eliyle yürütülen hizmetleri, gerçek ve tüzel kişilere devredebilecek.

Sulama Birliği, amacına ulaşamayacağının tespit edilmesi durumunda DSİ’nin teklifi üzerine feshedilecek. Su kullanıcısı olma vasfını kaybedenlerin üyelikleri sonlandırılacak.

Denetimlerde maksadına ulaşamayacağı tespit edilen sulama birlikleri, başka bir birlikle birleştirilebilecek.

Sulama tesislerinden izinsiz olarak su kullananlara, izinli kullanım halinde ödenmesi gereken işletme ve bakım ücretinin yüzde 50 fazlası oranında idari para cezası verilecek.

Ormanlara ilişkin düzenlemeler

Tasarıyla, Orman Genel Müdürlüğü, devlet ormanlarında arkeolojik kazı yapılmasına; odun kömürü, katran, sakız gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılmasına ve yeraltında depolama alanı kurulmasına, bedeli karşılığında 29 yıla kadar izin verebilecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ait taşınırlar, taşıtlar, araç, gereç ve malzemeler ile makine ve teçhizatlar DSİ’ye devredilecek.

Kamu kurumlarının ihtiyaçları ile fayda görülen hallerde, her türlü orman ürünü piyasa fiyatı üzerinden satılabilecek.

Ziyaretçiler milli parklara ücret ödemeden giremeyecek. Bu yerlere ücret ödemeden giriş yaptığı tespit edilenlere, giriş ücretinin on katı tutarında idari para cezası verilecek.

Şeker Dairesi ile Tütün ve Alkol Dairesi kurulacak

Çıkartılan OHAL Kararnamesi ile kapatılan Şeker Kurumu ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (TAPDK) görev, yetki ve sorumluluklarının devredildiği Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, söz konusu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Şeker Dairesi Başkanlığı ile Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı kurulacak.

Tasarıdaki bir başka düzenlemeye göre de, hayvan sahiplerinden, hayvanların tanımlanmasında kullanılan kulak küpesi ve mikroçip gibi tanımlama araçları için herhangi bir bedel alınmayacak.

DİĞER HABERLER