TARIM

Yayın Tarihi: 22.08.2017 Salı 15:55:00

Mısır tarımının öncüsü Dekalb altın değerinde ipuçları sunuyor

Mısır tarımının öncüsü Dekalb altın değerinde ipuçları sunuyor

Dekalb, yüksek performans sunan tohumlarıyla mısır tarımına yeni bir bakış açısı kazandırdı. Çiftçiler için tavsiyelerde bulundu, mısır üretimi konusunda oldukça değerli bilgiler verdi.

Çiftçiler İçin İpuçları ve Tavsiyeler
 

Mısır bitkisi, ekim alanı baz alındığında, buğday ve çeltiğin ardından üçüncü sırada yer alır. Ülkemizdeki mısır ekim alanı yaklaşık 750 bin hektar civarındadır. Bu son derece geniş üretim sahasının yaklaşık %95’inde hibrit tohum tercih edilir. Ülkemizin yıllık mısır üretimi yaklaşık olarak 6-7 milyon tondur. Yetiştirme koşullarının elverişliliği nedeniyle ülkemizin hemen her bölgesinde mısır üretimi gerçekleştirilse de, üretim yükünü sırasıyla Çukurova, İç Anadolu, Ege ve GAP bölgeleri çekmektedir. Mısır bitkisi yetiştiriciliğinin bu bölgelerde oldukça fazla tercih edilmesinin en belirgin sebebi, bu bölgelerin iklim şartlarının mısır yetiştiriciliğine son derece müsait olmasıdır.Mısır Üretimine Uygun İklim ve Toprak Çeşidi

Mısır için ideal yetiştirme sıcaklığı söz konusu değildir; genel hatları ile mısır bitkisi gün boyu sıcağı, geceleri ise serinliği seven bir bitkidir. Bununla birlikte mısır, toprak seçiciliği fazla olan bir tahıl değildir. Zamanında işlenen ve gereken besin maddelerinin sağlandığı hemen her toprak çeşidinde mısır yetiştirilebilir.

Mısırın Uygun Ekim Zamanı

Yazlık olarak yetiştirilen mısırın çok uzun bir ekim aralığı bulunmaktadır. Güney bölgelerde Şubat-Mart ayı gibi başlayan ana ürün ekimleri, özellikle GAP Bölgesi’nde ki Temmuz ayı ikinci ürün ekimleriyle son bulur. Ekim işlemi için ölçüt olarak toprak sıcaklığı alınmalıdır. En verimli dikim için tohum yatağının sıcaklığının 10°’nin üzerinde olması gerekir. Ekim için toprağınıza en uygun tohum türünü seçerek maksimum verimi elde etmeye çalışmalısınız. Bu noktada özellikle Dekalb mısır tohumları, en yüksek performansı sunan tohumlar olarak ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra ekim yapacağınız bölgedeki tarım haberlerini devamlı olarak takip etmeniz ve bölgenizin değişkenlik gösteren koşullarından haberdar olmanız faydalı olacaktır.Gübreleme

Mısır bitkisi, ekildiği topraktan çok fazla oranda su ve besin maddesi emer. Fizyolojik açıdan C4 bitkisi olduğu için, kullandığı besin maddesi ve su oranına karşılık, birim alana düşen kuru madde üretimi çok yüksektir. Bu nedenle, mısır yetiştirirken, uygun su ve besin maddesi miktarının sağlanamaması, hasatta verimsizlikle sonuçlanacaktır. Mısır yetiştirme sürecinde besleme konusunda titiz davranmak gerekir. Gübreleme için tercih edilen azotlu gübrenin yarısının yanı sıra fosforun tamamı ekim anında verilmelidir. Kalan azotlu gübre ise mısır bitkisi 50 cm civarına geldiğinde sulama esnasında verilmelidir.

Sulama

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere mısır yetiştiriciliğinde verimli bir hasat elde edebilmek için, zamanında ve yoğun bir sulama yapılmalıdır. Özellikle mısırın tepe püskülleri oluşmaya başlamadan bir hafta önce bitkinin su ihtiyacı zirve noktaya ulaşır. Bu dönemde bolca sulanan mısırların, dane oluşumu sağlıklı bir hâl alacaktır. Ülkemizde birçok bölgede mevsim başına 5-7 kez sulama gerekmektedir. Bununla birlikte, sulama sayısı, her bir sulama esnasında verilecek su miktarı ve sulama zamanı daha çok toprak tipine ve iklim şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Mısır üretimi planlanırken, bitkinin, gereken dönemde gereken su miktarını rahatlıkla alıp alamayacağı iyi hesaplanmalıdır.Hasat & Harman

Mısırın, uygun hasat olgunluğuna ulaşıp ulaşmadığına karar vermenin en doğru yolu danelerdeki nem oranını ölçmektir. Nem ölçme imkânı yoksa danenin geçirdiği değişime bakarak da karar verilebilir. Koçanla danenin birleştiği noktada siyah nokta oluşmaya başladığında hasat dönemi yaklaşmış demektir. Erken hasat gerçekleştirmek isteyen çiftçilerin ekim yaptıkları bölgeye uygun olacak şekilde erken olgunlaşma özelliği olan hibrit mısır tohumu kullanması tavsiye edilir. Bu konuda tavsiye edeceğimiz ürün ise Dekalb ana ürün mısır tohumu olacaktır. Ayrıca ihtiyaç duyduğunuz takdirde bölgenizdeki ziraat mühendisleri ile iletişime geçip destek talep etmeniz tavsiye edilir.Dikkat Edilmesi Gereken Hastalık ve Zararlılar
 

  1. Mısır Rastığı


Sapta, koçanda ve tepe püskülünde birtakım urlar gözlenir. Mısır rastığı hastalığı toprak yoluyla yayıldığı için uygun bir ilaçlama yoktur. Bilinen en iyi çözümü hastalık gözlenen bitkilerin toplanarak imha edilmesidir. Bazı durumlarda, hastalığın görüldüğü alanda birkaç yıl mısır ekimi yapılmamalıdır.
 

  1. Mısır Maymuncuğu


Tohum ve yüzey ilaçlaması yapılarak mücadele edilir. Yüzey ilaçlaması için en uygun zaman, mısırın toprağın yüzeyine çıkmaya başladığı dönemdir.
 

  1. Mısır Kurdu


Genç larvaların, birbirine sarılı yaprakları delerek mısırın içine girmesiyle zarar görülmeye başlanır. İlaçlı mücadele yapılmalıdır. Bunun için en uygun ilacın Poncho tohum ilacı olduğu kanaatindeyiz.
 

  1. Mısırda Bozkurt


Bu hastalıkta larvalar, mısırın kök boğazını keserler. İlaçla mücadele verilir. Kepekle birlikte hazırlanan ilaç, sulamanın ardından akşam serinliğinde bitki köklerine serpilir.

Her türlü hastalık ve zararlılar konusunda teşhis, ilaç ve metod önerisi, mücadele, planlama ve uygulamaların denetlenmesi gibi faaliyetler ziraat mühendislerinin görevleri arasındadır. Çiftçilerin de uygunsuz yöntemlerle müdahele ederek ürüne zarar verip, risk almak yerine ziraat mühendislerine danışmaları önerilir.

DİĞER HABERLER