RÖPORTAJLAR

Röportaj Tarihi: 31.01.2018 Çarşamba 17:15:00

AVM’lerdeki Fast-Food’un görünmeyen yüzü

AVM’lerdeki Fast-Food’un görünmeyen yüzü

KONUK: Aydan DALBASTI

RÖPORTAJ: Hande PUSAT

Hemen hemen hepimizin çok sık kullandığı alışveriş merkezleri fast food katlarında bulunan restaurantlar hiç denetleniyor mu? Ne kadar doğru bir hijyen uygulaması var? Tükettikleriniz gerçekten sağlıklı mı?

Avm’lerde gıda güvenliği ve hijyen denetimleri

Günümüz insanı dışarıda zaman geçirecekse bunun için sıklıkla alışveriş merkezlerini tercih ediyor. Bunun nedeni, aynı alanda farklı pek çok ihtiyacını karşılayabiliyor olmasıdır. Bu ihtiyaçlardan en temeli ise, yiyecek içecek ihtiyacıdır. Alışveriş merkezlerinde her türlü damak zevkine ve her bütçeye hitap eden, yerli - yabancı çok farklı seçenek aynı alanda bulunuyor.

Peki bu büyüklü küçüklü, farklı seçenekler gıda güvenliği ve hijyen şartlarını ne kadar karşılıyor? Son yıllarda bu AVM‘lerin yiyecek içecek alanlarını, restaurantlarını, kiosklarını denetleyen denetim ve eğitim firmaları var.

Denetimler neden yapılıyor ?

Tükettikleri gıdaların, hijyen ve gıda güvenliği şartlarına uygun olduğunu ve bunun uzmanlarca denetlendiğini bilmek tüketiciye güven veren bir olgudur. Bu hizmeti, uzman firmalardan alan AVM yönetimleri ise; denetimlerden aldıkları raporlarla, sorumluluk alanındaki işletmelerin durumu hakkında bilgi sahibi oluyor. Gerekli durumda, yaptırım uygulayabiliyor. Düzeltici faaliyet talep edebiliyor.

Yönetimin bu konudaki ciddiyetini gö- ren gıda işletmeleri ise, konuya daha ciddiyetle yaklaşıyor. Gıda işletmeleri ve burada çalışan personellerde, hijyen ve gıda güvenliği bilinci oluşuyor. Denetimlerin sürekliliği ile bu bilinç de artıyor. İşletme sahipleri ve yöneticileri de; iş- letmelerinin durumunu, üçüncü uzman bir göz tarafından görüyor. Bu üçüncü gözün tarafsız olduğunu biliyor. Bu doğrultuda, düzeltici faaliyet planlayıp, aksiyon alabiliyor.

Denetimler hangi konuları kapsıyor ve nasıl gerçekleştiriliyor?

Denetimler genel olarak, işletmenin haberi olmadan farklı zamanlarda yapılmaktadır.

  • Denetimlerde, bir check list doğrultusunda ;
  • Öncelikle işletmenin yasal şartları sağlayıp sağlamadığı,
  • Hijyen ve kalite sistemlerinin reel uygulanıp uygulanmadığı,
  • Personel hijyeni, hijyen bilinci,
  • Hammadde güvenilirliği,
  • Depolama şartları,
  • Üretim koşulları ve üretim aşamalarındaki hijyen uygulamaları,
  • Gıda, ekipman ve yüzey dezenfeksiyonları,
  • Servis ve sunum şartları vb. gibi pek çok konu değerlendiriliyor.


Denetimler sırasında, işletmedeki dokümantasyonlar inceleniyor. Teknik ölçümler yapılıyor. Personellerin ellerinden, yüzeylerden ve ekipmanlardan, gıdalardan ve sulardan numuneler alınabiliyor. Denetimler sonrası, işletmeler için detaylı değerlendirme raporları hazırlanarak, puanlandırmalar yapılarak AVM ve işletmenin yönetimine sunuluyor.

Denetimlerin sonuçları kazanımları nelerdir?

Belirli periyotlarda denetlenen işletmede; kalite ve hijyen bilinci yoksa bilinç oluşmaya ve gelişmeye başlıyor. Bu bilinçte olan ve sistemler dahilinde çalışan işletmeler ise, bu bilincini daha da geliştiriyor. Bu noktada, denetimlerin periyodik olması, sürekliliği önem kazınıyor. Tek seferlik veya uzun aralıklarla gerçekleş- tirilen denetimler sadece işletmenin durumunu gösteriyor. Herhangi bir hedefe ulaşmıyor. Düzeltici faaliyet, gelişim izlenemiyor. Gıda güvenliği ve hijyen sistemlerinde belirli aşamaya ulaşmış firmalar, bilinçli tüketici tarafından tercih ediliyor. AVM’ler de, restaurantlarda ve diğer gıda işletmelerinde uzman bir firma tarafından denetlendiğine dair sertifikayı arayınız.