BESLENME

Yayın Tarihi: 21.12.2015 Pazartesi 11:48:03

Bakanlığın kararına büyük tepki!

Bakanlığın kararına büyük tepki!

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetimi Kurulu Başkanı Özden Güngör, Resmi Gazete`de yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle 2 ila 4 yaş arasındaki çocukların takviye edici gıda kullanmalarının önünün açıldığını söyledi.

Güngör, yönetmelikle tüketici sağlığını ciddi anlamda etkileyecek ve takviye edici gıdanın üretimi, ithalatı ve ticaretini yapanların faaliyetlerini kolaylaştıracak değişiklikler yapıldığını ifade etti.

2-4 yaş çocukların takviye edici gıda kullanmalarının önünün açıldığını dile getiren Güngör, "Ayrıca takviye edici gıdaların ithalatı esnasında üretici firmalardan istenen belgeler de azaltılmış, en önemlisi de analiz raporunun istenmesi gerekliliği ortadan kaldırılmıştır. Gıda işletmecilerine, kullanımına kısıtlama getirilen takviye edici gıda bileşenleri konusunda belirlenen limitlere uyum sağlamaları için 2 yıl süre verilmiştir. Bu hüküm sağlık açısından ciddi tehlikeler barındırmaktadır. Riskli ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir bileşen için, iki yıllık bir sürede uyum sağlanması imkanı verilmesi, piyasada olan ürünleri tüketici kullanmaya devam edecek anlamına gelmektedir. Bu durumda, meydana gelebilecek olumsuzlukların sorumluluğunu kim üstlenecektir?" ifadelerini kullandı.

Takviye edici gıdaların bilinçsiz kullanımında ölüme bile sebebiyet verebildiğini söyleyen Güngör, takviye edici gıdalar alanındaki eksikliklerin acilen giderilip, tüketici sağlığının güvence altına alınması gerektiğinin önemle altını çizdiği açıklamasında, bu kapsamda yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

-Takviye edici gıdaların gerçek besinlerin yerini tutmayacağı bilinmeli, uzman tavsiyesi olmadığı sürece, sağlığa faydalı olduğu düşünülerek takviye edici gıdalar kullanılmamalıdır.

-2-4 yaş çocuklara yönelik takviye edici gıdalara izin verilmemeli, daha büyük çocuklar için de mutlaka katkısız üretim tercih edilmelidir.

-Takviye edici gıdaların üretimi ve ithalatı aşamasında mutlaka risk değerlendirilmesi yapılmalı ve klinik çalışmalar sonrası ürünün güvenilirliğini gösteren analiz raporları istenmelidir.

-Takviye Edici Gıdalar Komisyonu'nda tüketici örgütleri, Türk Tabipler Birliği ve TMMOB`ye bağlı ilgili odalardan temsilciler de yer almalıdır. Komisyonun bilimsel çalışmalar ışığında şeffaf ve tarafsız çalışması sağlanmalı ve karar verme yetkisi artırılmalıdır.

-Yazılı ve görsel basında, takviye edici gıdaların her türlü hastalığı önleme ve iyileştirici etkisinin olduğuna dair haberlere son verilmeli ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

-Takviye edici gıdaların bileşiminde yer alan maddelerin etkileşimleri ile ilgili risk değerlendirmesi, üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla işbirliği içinde yapılmalı; insan sağlığına etkileri tespit edilmeli ve bu değerlendirmeden sonra onay verilmelidir.

-Takviye edici gıdalar Bakanlıkça izin verilen, belirli standartlara sahip uygun yerlerde ve bu konuda eğitim almış kişilerce satılmalıdır.

-Takviye edici gıdaların denetimi, üretimi, ön başvuru ve ithalatı aşamalarında Bakanlık ve taşra teşkilatının daha koordineli ve etkin çalışması sağlanmalı, denetimler artırılmalıdır.

[ucluhaber]

DİĞER HABERLER