SAĞLIK

Yayın Tarihi: 12.11.2016 Cumartesi 06:08:42

Bu hastalıklar küresel tehdit!

Bu hastalıklar küresel tehdit!

“VI. Türkiye Zoonotik Hastalıkları Sempozyumu” 4-5 Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara’da TÜBİTAK Feza Gürsey Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Sempozyum için tema “Küresel Tehdit, Zoonozlar” şeklinde belirlenmiştir.

4-5 Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara’da TÜBİTAK Feza Gürsey Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyumda tema “Küresel Tehdit, Zoonozlar” şeklinde belirlenmiştir.

Sempozyum bilimsel programı kapsamında “Vektöryel Zoonozlarda Güncel Durum”; “Seyahat-Göç ve Zoonotik Hastalıklar”; Kırım Kongo Kanamalı Ateşi”; “Zoonotik Hastalıklarda Tek Sağlık Yaklaşımı ve Önemi” ile “Zoonotik Hastalıkların Önlenmesi ve Mücadele Stratejileri” başlıklı oturumlarda Tebliğler sunulmuştur.

Zoonotik hastalıklar, Dünya’da küresel bir tehdit olarak ele alınmaktadır; dolayısıyla önlenmesi konusunda ülkeler arası işbirliği yapılması da kaçınılmaz bir zorunluluktur.

[ucluhaber]
 

DİĞER HABERLER