EĞİTİM

Yayın Tarihi: 19.05.2014 Pazartesi 11:34:00

Üniversite Mezunları Pratik Bilgide Donanımsız Oluyor

Üniversite Mezunları Pratik Bilgide Donanımsız Oluyor

Sebahattin Zaim Üniversitesi Gıda Kulübü tarafından organize edilen Gıda Mühendisliğinde Tecrübe Paylaşımı Semineri Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed BOYU ve Başkan Yardımcısı Bilal YILDIRIM’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Gıda mühendisliği bölümü öğretim üyeleri Yrd. Doç. Halime PEHLİVANOĞLU ve Hüsniye İMAMOĞLU’nun da katıldığı seminer Bilal YILDIRIM’ın dernek çalışmalarını aktardığı sinevizyon sunumuyla başladı. Sunumda kuruldukları günden bu güne oldukça önemli projelere imza attıklarına,  sektörün ve gıda mühendislerinin sorunlarına değinen YILDIRIM; somut verilerle ve yapıcı yaklaşımlarıyla sorunların çözümüne yeni bir soluk kattıklarına değindi.

Sunumun ardından söz alan Abdussamed BOYU, “gıda mühendislerinin eline diplomasını almadan mühendis kimliğine sahip olmaları gerektiğine işaret ederek eğitim-öğretim döneminde edinilen donanım meslek hayatını şekillendiren en önemli etkendir.” diyerek sözlerine söyle devam etti:

“Biz gıda mühendisliği eğitimini iki önemli unsur ile değerlendiriyoruz. Bunlardan birincisi teorik ikincisi ise pratik eğitimdir.

Teorik eğitim ile pratik eğitim birbirini tamamlar. Birinin eksikliğinde ise tam manasıyla tamamlanmamış bir eğitimden söz etmekteyiz. Günümüzde pratik eğitimden mahrum kalan gıda mühendislerinin iş yaşamlarında türlü zorluklarla karşılaştığını tecrübe etmekteyiz. Teorik açıdan yeterli düzeyde eğitimler zaten üniversitelerimizde verilmektedir. Ancak gerek imkansızlıklar gerekse teknik nedenlerle pratik eğitimin üniversitelerde gerçekleştirilmesi neredeyse olanaksızdır. İşte bu noktada sizlerin gayretleri devreye girmektedir. Birer gıda mühendisi adayı olan sizler pratik bilgi zenginliğinizle kendinizi ispat etmek durumundasınız. Okul bünyesinde düzenlenen teknik geziler de dahil olmak üzere şahsen gerçekleştireceğiniz staj ve sektörel geziler pratik eğitiminizde olmazsa olmaz niteliktedir.

Bununla beraber mesleki etik ve üstün ahlak özelliklerinizi de geliştirerek toplumun Güvenli Gıda ihtiyacını karşılayacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli mühendisler olarak çalışma hayatınızda adınızdan sık sık söz ettireceksiniz.

Gıda; çiftlikten çatala her aşamasında kontrolü gerektiren hassas bir konudur. Yarın her biriniz bu aşamalarda görev alacaksınız. Bu görevi layıkıyla yerine getiren her gıda mühendisi madden ve manen sağlıklı bir toplumun yetişmesindeki rolünün sorumluluğunda ve bilincinde olmalıdır.Diğer taraftan mesleğimize karşı haksız uygulamalar bulunmaktadır. Bunlarla da mücadele etmemiz gerekmektedir. Örneğin 5996 sayılı kanunun ilgili yönetmeliğinde gıda mühendislerinin yetki alanında bulunan sahalarda diğer bazı meslek guruplarının da yetkilendirildiğini görüyoruz. Dernek olarak yaptığımız istihdam analizi anketinin sonuçlarında görüyoruz ki her 3 gıda mühendisinden 1’i işsiz ve çalışanların da büyük bir bölümü çalışma koşullarından şikayetçi. Üstelik gıda güvenliğinde yaşanan sorunların zirveye çıktığı bir ortamda böylesine haksız uygulamaların mesleğimizin önemini açık bir şekilde ifade ettiğini düşünüyoruz.

Yine GTHB’de istihdam edilen 5000 gıda kontrol görevlisinden yalnızca 1000 kadarının gıda mühendisi olması ayıp olarak bu kuruma yeter diyoruz.

Derneğimizin projesi olarak; tarımda reform (TARGEL) benzeri bir projeyi gıda sektörü için tasarladık. Projemizi başta GTHB yetkilileri olmak üzere diğer bakanlıklara, siyasi parti temsilcilerine ve STK’lara sunduk. Oldukça olumlu tepkiler aldık.

İnanıyoruz ki; kısa zamanda bu olumsuzluklar da ortadan kalkacaktır. Tabii bu bizlerin/sizlerin gayretleri ve mesleki başarısıyla sağlanacaktır.

Tüm arkadaşlarımıza iyi değerlendirilmiş bir eğitim-öğretim ve başarılı bir meslek hayatı diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Bölüm öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Sn Boyu ve Yıldırım’a üniversitenin hazırladığı orijinal metinli İstiklal Marşı kitapçığı bölüm öğretim üyeleri tarafından taktim edildi.

Etiketler ,

DİĞER HABERLER