DÜNYA

Yayın Tarihi: 18.07.2016 Pazartesi 17:46:17

Kobilere Avrupa Birliği’nden müthiş destekler

Kobilere Avrupa Birliği’nden müthiş destekler

Avrupa Birliği kobilere vereceği destekleri açıkladı.

1-AB Hibe Programı
Program Adı: Start-up ve Kobilere Destek Programı (SME)

Proje Destek Üst Limiti: 25.000€ ile 3.500.000€
Hibe Destek Oranı: %50-65

Karşılayan Kurumlar: European Social Fund (ESF)
European Regional Development Fund (ERDF)
 
2-AB Hibe Programı
Program Adı: İşletmelerin ve Kobilerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)

Proje Destek Üst Limiti: Sınırsız
Hibe Destek Oranı: %50-65
Proje Özellikleri:
Kobilerin Finansmana erişimlerinin geliştirilmesi,
Özellikle Birlik ve aynı zamanda küresel düzeyde pazarlara erişimin geliştirilmesi,
Birlik işletmelerinin ve özellikle Kobilerin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi,
Girişimcilik ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi.
 
3-AB Hibe Programı
Program Adı: EUREKA
Proje Destek Üst Limiti: Sınırsız
Hibe Destek Oranı: %60-75
Desteklenen Kalemler:
Personel giderleri,
Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
Malzeme ve sarf giderleri,
Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
Kobilerde Aranan Nitelikler:
En az iki EUREKA üyesi ülkeden iki katılımcı olmalı,
Proje çıktıları kısa sürede ticarileşebilmeli,
Projeler sivil amaçlı uygulamalara yönelik olmalı,
Ar-Ge ortaklıkları kurulmasını gerekli kılmalı,
Teknik, mali ve yönetsel kaynak ve becerileri olan katılımcılarla yürütülmeli,
Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında olmalı.
 
4-AB Hibe Programı
Program Adı: HORİZON 2020
Proje Destek Üst Limiti: Sınırsız
Hibe Destek Oranı: %50-75
Proje Temel Bileşenleri: 
Kolaylaştırıcı  ve endüstriyel teknolojilerde liderlik
Risk finansmanına erişim
Kobilerde yenilik
Sağlık demografik değişim ve refah
Gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik araştırmaları
Güvenli, temiz ve verimli enerji
Akıllı, Yeşil ve bütünleşmiş ulaşım
İklim hareketi, kaynak verimliliği ve hammadde
 
KOBİ-LİNE Size Ne Sağlar?
Tüm işletmeler, profesyonel bir kadroyla 600 kurum ve 54 ülkede 2 milyondan fazla KOBİ ile iş birliği içine girebilirler.
AB müktesebatına ve birlik programlarına ilişkin bilgi sağlar,
AB veya dünyada iş ortağı bulmanıza yardımcı olur,
Finansmana erişim konusunda destek sağlar,
Yenilikçilik ve teknoloji transferi konusunda destek sağlar,
AB müktesebatına ilişkin işletmelerin görüşlerinin alınmasını sağlar.
Bu destek programına başvurmak isteyen işletmelerin projeye uygunluğunun tespit edilmesi önemlidir.
Projelerin hazırlanmadan önce boş yere emek ve zaman kaybetmemek adına öncelikle ön değerlendirme yaptırmaları tavsiyemizdir.
Başvuru ön değerlendirme yaptırmak için http://http://www.kobi-line.com.tr/iletisim#form tıklayınız ve bilgilerinizi giriniz. Uzmanlarımız sizinle irtibata geçip gerekli belge ve dokümanlarınızı isteyeceklerdir. 
 
Etiketler kobi, destek,

DİĞER HABERLER