DÜNYA

Yayın Tarihi: 28.05.2020 Perşembe 17:43:14

Sağlıklı bir gıda sistemi için

Sağlıklı bir gıda sistemi için

AB Komisyonu, “Biyoçeşitlilik Stratejisi” ile birlikte adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemini hedefleyen “Çiftlikten Çatala Stratejisi” oluşturdu.

AB Komisyonu, biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak ve sağlıklı ve sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmak yoluyla Avrupa’nın dayanıklılığını güçlendirmek üzere kapsamlı bir yeni Biyoçeşitlilik Stratejisi ile Çiftlikten Çatala Stratejisi’ni kabul etti.

AB Komisyonu, doğanın insan hayatı için önemini yeniden vurgulamak amacıyla kapsamlı bir “Biyoçeşitlilik Stratejisi” ile birlikte adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemini hedefleyen “Çiftlikten Çatala Stratejisi” oluşturdu.

İki stratejinin karşılıklı olarak birbirlerini güçlendirmesi ve doğayı, çiftçileri, tarım işletmelerini ve tüketicileri rekabetçi bir sürdürülebilir geleceğe yönelik olarak harekete geçirmesi hedefleniyor.
AB’de yeni Biyoçeşitlilik Stratejisi ile Çiftlikten Çatala Stratejisi

AB Komisyonu’nun oluşturduğu iki strateji ile;
  • Avrupa ve dünya çapında biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak ve gıda sistemlerimizi rekabetçi sürdürülebilirlik için küresel standartlara dönüştürmek;
  • İnsanlık ve üzerinde yaşadığımız gezegenin sağlığının ve gıda değer zincirindeki tüm aktörlerin geçim kaynaklarının korunması;
  • Kara ve denizlerin sürdürülemez kullanımı ve doğal kaynakların aşırı kullanımına son verilmesi, kirlilik ve istilacı yabancı türler ile mücadele;
  • Pestisit kullanımında %50 azalma, gübre kullanımında en az %20 azalma sağlanması;
  • Çiftlik hayvanları ve su ürünleri yetiştiriciliği için kullanılan antimikrobiyal ilaçların satışında %50 azaltım;
  • Organik tarım yapılan tarım arazilerinin toplam tarım arazilerinin %25’ine ulaşması;
amaçlanıyor.

AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’ni bu iki stratejiyi ve içerdiği taahhütleri onaylamaya, tüm vatandaşlar ve paydaşları da kamuoyu danışma sürecine katılmaya davet ediyor.


 

DİĞER HABERLER