EKONOMİ

Yayın Tarihi: 28.07.2016 Perşembe 14:30:34

Türk mutfağını bekleyen tehlike!

Türk mutfağını bekleyen tehlike!

Merkez Bankası’nın yayınladığı Ekonomi Notu’nda Türkiye’de gıda fiyatları olumsuz yönde seyrediyor.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile kıyaslandığında gıda enflasyonunda kötü yönde bir ivme olduğuna dikkat çekilen Ekonomi Notu’nun sonuç bölümünde şu ifadeler kullanıldı;

"Bu notta tüketici fiyatlarına oranla göreli gıda fiyatlarındaki gelişmeler farklı ülke gruplarıyla kıyaslanarak Türkiye’ye ilişkin durum tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Bulgular, Türkiye’de göreli gıda fiyatlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere kıyasla yüksek olduğuna ve gıda enflasyonunun hem seviye hem oynaklık açısından olumsuz bir görünüm sergilediğine işaret etmiştir. Özellikle küresel gıda krizi sonrası dönemde (2010-2016) göreli gıda fiyat seviyesi ve oynaklıklarında görülen olumsuz ayrışma dikkat çekmektedir. Bu durum, Türkiye’de gıda fiyatlarının yakından takibini ve bu fiyat hareketlerine neden olan yapısal unsurların irdelenmesini önemli kılmaktadır. Nitekim ülkemizde 2014 yılında kurulmuş olan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Komite) bu amaçla atılmış önemli bir adımdır. Komite, ürün bazında fiyat gelişmelerini takip etmekte, dönemsel olarak öne çıkan ürünlere ilişkin sorunları tespit ederek gerekli tedbirleri almayı amaçlamaktadır. Ayrıca yapısal nedenlerde ve/veya tedarik zincirindeki sorunlardan kaynaklanan problemlerin tespiti ve çözülmesine yönelik de orta vadeli çalışmalar yürütülmektedir. Komite çalışmaları ve konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalar dikkate alındığında gıda fiyatlarındaki oynaklığı ve yükselişi sınırlandırmak amacıyla üretimin iklim koşullarına bağımlılığının azaltılması, tarımda verimliliğin arttırılması, üretici ile nihai tüketici arasındaki uzun dağıtım zincirinin kısaltılması, rekabeti arttırıcı denetim/gözetim mekanizmalarının geliştirilmesi gibi önlemler öne çıkmaktadır."

[ucluhaber]
 

DİĞER HABERLER