ETKİNLİKLER

Yayın Tarihi: 30.04.2014 Çarşamba 06:00:00

Yenilikçi Teknolojiler ve Buluşlar Fuarı

Yenilikçi Teknolojiler ve Buluşlar Fuarı

Avrasya‘nın en önemli inovasyon etkinliği olan İnovasyon Türkiye 2014 fuarı, inovatif ürünleri tanıtmak amacı ile tüm ürünleri aynı çatı altında topluyor.

Etkinlik, Türkiye’de fark yaratan uluslararası profesyonelleri, sanayicileri, akademisyenleri ve üniversite öğrencilerini İstanbul’da bir araya getirerek inovasyon odaklı proje çalışmaları ile dünya çapında bir etkinlik gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Yenilikçi çözümler ve yeni teknolojilerle, sanayi ve akademik çevre arasındaki bilgi ağını genişleterek, yenilikçi fikirleri buluşturmayı, dolayısıyla geleceğe yönelik çözümler üreterek Türkiye’nin 2023 vizyonuna giden yolda emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.

Hedefe yönelik ziyaretçi promosyon programı, spesifik halkla ilişkiler, iletişim ve pazarlama stratejileriyle destekleniyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü, TÜBİTAK, KOSGEB, TSE, Kalkınma Ajansları, Teknoparklar ve çeşitli üniversiteler tarafından desteklenen etkinlik, başta Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere yüksek potansiyelli pazarlara girmek isteyenler için etkin bir iş platformu sunuyor.

Siz, karar vericileri, yeni iş sözleşmeleri yapmak için 13-16 Kasım 2014 tarihlerinde İnovasyon Türkiye 2014 ‘e katılmaya davet ediyoruz.

İnovasyon nedir?

İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin ya da iş uygulamalarında işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır. İnovasyon Süreci İnovasyon; yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir. Bu süreç iki temel basamaktan oluşur. İnovasyon sürecini başlatması bakımından önem arz eden ilk basamak yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Emek ve yatırım gerektiren ikinci basamak ise, ortaya çıkartılan yeni ve yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi, başka bir deyişle katma değer yaratan ürün, metot veya hizmetlere dönüştürülmesidir.

İnovasyon Türleri

• Ürün inovasyonu
• Süreç inovasyonu
• Pazarlama inovasyonu
• Organizasyonel inovasyon

İnovasyon sistemi

İnovasyon, bir ülke için sürdürülebilir büyüme, toplumsal gönenç ve artan iş olanakları anlamına geldiğinden, inovasyon için gereken ortamın oluşturulması devletler için birinci öncelik olarak kabul edilir. Bu da başarıyla çalışan bir sistemin kurulmasını ve etkin politikaların tasarlanıp uygulanmasını gerektirir. İnovasyonda sistem yaklaşımı, hem bilginin üretilmesi hem de yayılarak uygulanması süreçlerini kapsadığından politikanın odağı, kurumlar arasındaki etkileşime dayanır. ‘Ulusal inovasyon sistemi’  bu kurumlar bütününü ve aralarındaki bilgi, finansman ve regülasyon akışını tanımlayan dinamik bir sistemi ifade eder.

Rakamlarla İnovasyon Türkiye 2013


Katılımcı Türkiye’de üretilen ve patenti alınan yenilikçi teknoloji ve buluşların en seçkin örneklerinin sergilendiği 2. İnovasyon Türkiye Fuarı, 24 - 27 Ekim 2013 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi. Toplam 6.200 metrekarelik alanda 612 yenilikçi teknoloji ve buluş, yatırımcısı, çözüm ortağı, meraklısı ve medyayla buluştu.

Ziyaretçi

İnovasyon Türkiye 2013’ü büyük şirketlerin CEO’ları, yöneticileri, yabancı ve yerli yatırımcı işadamları ve meraklılardan oluşan toplam 11.244 kişi ziyaret etti.

Medyada Biz

İnovasyon Türkiye Fuarı ile ilgili 12 televizyon kanalı tarafından canlı yayın yapıldı. Ayrıca 76 kez televizyonda haber bültenlerine taşındı, 98 kez ulusal yazılı basında, 253 internet haberi Türkiye’ye duyuruldu.

Neden Katılmalısınız?

• Yenilikleri tanıtmak
• Bakış açısını ve ihtiyaçları değerlendirmek
• Yeni ürün ve hizmetlerini sunmak
• Ortaklıklar ve işbirlikleri oluşturmak ve geliştirmek
• Kendi gelişimini hızlandırmak
• Yeni finansman kaynakları bulmak
• Büyüme fırsatları belirlemek
•Değişik ürün dizayn ve ambalajlarına karşı tepkileri ölçmek
•Düşünülen muhtemel fiyatları test etmek, tepkileri öl çmek
•Kısa ve orta vadede yeni müşteriler kazanmak
• Uluslararası bir iletişim platformu, başarılı bir medya planı, ve bir büyük medya planına dahil olmak
• Küresel liderler arasına katılmak rakiplerin yeniliklerini öğrenmek
• Yeni dağıtım kanalları veya mümessiller bulmak
• İş hacmini ve farkındalığı artırmak
• Mevcut müşterilerini ve satışlarını korumak
• Piyasada pozisyonunu pekiştirmek

Katılımcı Profili


• Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenen proje sahibi KOBİ’ler ve projeleri,
• TÜBİTAK ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler ve faaliyetler,
• Üniversiteler
• Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları ile ajanslar tarafından kendi bölgelerinde desteklenen proje sahibi
• KOBİ’ler ve projeleri,
• KOSGEB ve KOSGEB destekli projeler ve faaliyetler,
• Türk Patent Enstitüsü ile Enstitü’nün havuzundan seçilmiş- projeler,
• Türk Standartları Enstitüsü,
• Türkiye’de bulunan Teknoparklar,
• Teknokentler ve Teknoloji Geliştirme Merkezleri,
• Buluşu, yeniliği olan kişiler, şirketler ve oluşumlar,
• Patent ve Marka Danışmanları,
• Kalkınma Ajansı, KOSGEB, TÜBİTAK, Avrupa Birliği gibi kurum ve kuruluşların çeşitli faaliyetleri ile ilgili KOBİ ve girişimcilere yönelik danışmanlık şirketlerinden oluşturmaktadır.

Ziyaretçi Profili

İnovasyon Türkiye, Avrasya bölgesine hitap eden yenilikçi firmaların ve yatırımcıların yanı sıra işinde inovasyonu kullanan tüm dikey sektör firmalarını, özel sektörü, kamu kurum kuruluşlarını, teknoparkları ve üniversiteleri aynı çatı altında buluşturuyor.

Makine, tekstil, lojistik, turizm, eğitim, sağlık gibi dikey sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için İnovasyon Türkiye, işletmelerin rekabet gücünü artırması için bilgi birikimi ve maddi imkânları bir araya getiren ve kazanca dönüşmesini sağlayan en doğru platformdur.

Etiketler ,

DİĞER HABERLER