TÜRKİYE

Yayın Tarihi: 20.12.2019 Cuma 12:29:34

22 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alacak

22 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alacak

Avrupa Birliği Başkanlığı; AB İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında Merkez Teşkilatı’na toplam 22 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alacak.

Avrupa Birliği Başkanlığı; Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında Merkez Teşkilatı’nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8’inci dereceli kadroda görev yapmak üzere öğrenim dalları itibariyle kadro dağılımı TABLO I’de gösterilen toplam 22 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alacak.35 yaş sınırı
Sınava katılacak olan adayların 1 ocak itibari ile 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Ayrıca ÖSYM tarafından 2018 – 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) p-3 türünde en az 80 puan almış olması gerekmekte. Diğer yandan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olunması aranan nitelikler arasında.

Başvurular pazartesi başlıyor
Başvurular; 23.12.2019 Pazartesi günü saat 09.30’da başlayıp ve 10.01.2020 Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecek. Başvuru "T.C. Avrupa Birliği Başkanlığı / Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cadde No:5 06530 Çankaya/ANKARA" adresine şahsen veya posta (iadeli taahhütlü) / kargo yoluyla yapılması gerektiği belirtildi.

Başvuru için gerekli evraklar
a) www.ab.gov.tr internet sitesinden temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş, fotoğraf yapıştırılmış Uzman Yardımcılığı Sınavı İş Talep Formu,
b) Yükseköğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi,
c) KPSS sonuç belgesi,
ç) YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesi,
d) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
e) 3 adet vesikalık fotoğraf,
f) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumun bulunmadığına dair başvuru sahibine ait yazılı beyan,
g) Sabıka kaydına dair başvuru sahibine ait yazılı beyan,
h) Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde),
i) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair başvuru sahibine ait yazılı beyanı

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste 28.02.2020 tarihinde Başkanlık resmi web sitesinde ilan edilecek.

Yazılı Sınava kabul edilen adaylar, adlarına düzenlenmiş SINAV GİRİŞ KARTLARI’nı, Avrupa Birliği Başkanlığı’ndan 06.03.2020 Cuma günü mesai saati bitimine (18:00) kadar şahsen müracaat ederek imza karşılığında teslim alabilecek.

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak. Sınavlarda ortak konular dışında alan bilgisi olarakta:
Gıda Mühendisliği Bölümü: Gıda Güvenliği Politikası (Gıda Hijyeni, Gıda Kimyası, Gıda Mikrobiyolojisi), Gıda İşleme Teknolojileri, Gıda Mevzuatı
Veterinerlik Fakültesi: Hayvan Hastalıkları, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Zootekni ve Hayvan Besleme
konuları sınavda adayların karşısına çıkacak.

Sınav tarihleri
Yazılı sınav 08.03.2020 Pazar günü 09.30 – 12.30 saatleri arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapılacak. Sözlü sınav ise Ankara’da Başkanlık Binasında yapılacak. Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav sonucu ile birlikte Başkanlığın internet sitesinde (www.ab.gov.tr) ilan edilecek.

Sonuç ve atamalar
Nihai sınav sonucu Başkanlığın internet sitesinde (www.ab.gov.tr) ilan edilecek. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde Giriş Sınavı Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. Sınavı kazananların atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte Başkanlığa müracaat etmeleri gerekecek. 


– Başvuru Tarihleri: 23.12.2019 – 10.01.2020
– Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesinin Yayımlanması: 28.02.2020
– Yazılı Sınav Tarihi: 08.03.2020
– Sözlü Sınav Tarihi: Daha sonra ilan edilecektir.

DİĞER HABERLER