TÜRKİYE

Yayın Tarihi: 04.06.2014 Çarşamba 18:52:00

GDO Yönetmeliğine Tepkiler Sürüyor

GDO Yönetmeliğine Tepkiler Sürüyor

29.05.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve gıda ürünlerinde yüzde 0.9 ve altında genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) bulunan gıdaların üretim ve satışına izin verilmesinin yolunu açan düzenlemeye tepkiler sürüyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gıda ürünlerinde yüzde 0.9 ve altında genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) bulunan gıdaların üretim ve satışına izin verilmesinin yolunu açmıştı. Uzmanlar, yönetmeliğin Biyogüvenlik Kanunu'na aykırı olduğu görüşündeydi.

Yönetmelikte GDO Bulaşanı tanımı ise; "Genetik modifikasyon teknolojisi uygulanan veya uygulanmayan bir üründe, birincil üretim aşaması dahil üretim, imalat, işleme, hazırlama, işleme tabi tutma, ambalajlama, paketleme, nakliye veya muhafaza sırasında ya da çevresel faktörler ile teknik olarak engellenemeyen, önlenemeyen veya tesadüfi olarak bulaşan GDO’lar." olarak yapılmıştı.

YÖNETMELİĞE İTİRAZLAR

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık ve Ekoloji Kolektifi Derneği Avukatı M. Fevzi Özlüer yönetmeliğin, kesinlikle Biyogüvenlik Kanunu’na aykırı olduğunu işaret etmişlerdi.

Tüketici Hakları Derneği Avukatı Emre Baturay Altınok, bu yönetmelikle birlikte ‘GDO var-yok’ analizinin bir hükmünün kalmadığına dikkat çekerek Danıştay'a dava açacaklarını dile getirmişti.

Akşam saatlerinde Bakanlıktan gelen açıklama da, sadece yem amaçlı ithal edilen bazı ürünlerde, yürürlükteki mevzuatta bulaşma ve bulaşma miktarının ne olduğu hususu yer almadığı için GDO'lu olmadığı halde bulaşmadan kaynaklanan mağduriyetler yaşandığı belirtilerek, yeni düzenlemenin hukuki sorunları bertaraf etmek ve tereddütleri gidermek amacıyla hazırlandığını bildirmiş; düzenlemenin, GDO'nun gıdada kullanımına izin vermeye yönelik olmadığını belirmişti.

İTİRAZLAR BİTMİYOR


TMMOB Gıda Mühendisleri Odası "YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE GDO İÇEREN GIDALARIN ÜRETİM ve SATIŞININ ÖNÜ AÇILIYOR" başlıklı basın açıklaması ile GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve küçük çocuk besinlerinde kullanımının kesinlikle yasak olmasına rağmen, yönetmelik değişikliği ile söz konusu ürünlerde yüzde 0,9 altında GDO bulaşanlarının bulunabileceği olasılığını dile getirdi. İşte ilgili basın açıklaması:

"29.05.2014 tarih ve 29014 sayılı resmi gazetede yayımlanan  "Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte" gıda bulaşanı tanımı gereği analiz edilen üründe yüzde 0,9 ve altında GDO tespit edilmesi halinde, bu durum GDO bulaşanı olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda GDO içeren gıda maddeleri, özellikle bebek ve çocuk mamalarının üretim ve satışının yolu açılmaktadır. Böylesi hassas analizleri yapabilecek yeterli sayıda yetkili laboratuvarın bulunduğu ve bu laboratuvarların bütün genleri tespit edebilecek alt yapıya sahip olup olmadığı tartışmalıdır. Bu durum halk sağlığı açısından ciddi kuşkulara neden olmaktadır.

Şimdiye kadar hayvan yemleri için onay verilen genlerin tespit edilebilmesine rağmen gıda maddelerinde miktar tespitine yönelik analizler yapılmamaktaydı. Yeni değişiklik ile getirilen % 0.9 eşiği ile gıda maddelerinde tüm genler için yeni analiz yöntemleri geliştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bununla ilgili analiz metotları geliştirilmezken bu şekilde bir değişikliğin karmaşaya neden olacağı açıktır.

Bakanlık laboratuvarlarında kurul tarafından onaylı olmayan gen saptandığı halde, genin adı ve miktarı belirlenememektedir. Bakanlık GDO analizlerinin yapıldığı konusunda, kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapmalıdır.  

Yönetmelikte GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve küçük çocuk besinlerinde kullanımının kesinlikle yasak olmasına rağmen, yönetmelik değişikliği ile söz konusu ürünlerde yüzde 0,9 altında GDO bulaşanlarının bulunabileceği olasılığı vardır. Biyogüvenlik kanunu ve ilgili yönetmelik ile GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve küçük çocuk besinlerinde bulunmamasına yönelik sınırlandırılmanın aynı şekilde sürdürülmesi gerekmektedir.

Biyogüvenlik Kurulu tarafından onaylı olmayan GDO bulaşanı olarak değerlendirilen genlerin, gıda maddeleri, bebek ve çocuk besinlerinde kullanılmayacağına ilişkin ifadenin, Yönetmeliğin Yasaklar kısmına zaman geçirmeden konulması gerekir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu"

Etiketler ,

DİĞER HABERLER