TÜRKİYE

Yayın Tarihi: 24.07.2020 Cuma 14:07:33

Gıda-tarım fonu iş birliği

Gıda-tarım fonu iş birliği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Letven Capital, tarım, gıda ve teknolojileri alanına odaklı TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nda iş birliği yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Letven Capital, tarım, gıda ve teknolojileri alanına odaklı TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nda iş birliği yaptı. Bu kapsamda söz konusu alanlara 2 yılda 200 milyon liralık yatırım hedefleniyor.

İş birliğinin detaylarının paylaşıldığı online toplantıda konuşan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin tarım ve gıda sektörleri için hem üretim tarafında, hem de küresel olarak rekabetçi bir sektörün oluşumunda önemli bir potansiyelinin bulunduğunu kaydederek, ancak bu potansiyelin yeteri kadar değerlendirilemediğini söyledi.

Türkiye'nin 150 milyar dolarlık üretim ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefine 2023'te ulaşabilmesi için tarım ve gıda sektörünün stratejik öneme sahip olduğunu kaydederek, ülkenin tarım ve gıda sektöründe öne çıkan özelliklerinden bahsetti.

Kaan, Türkiye'nin, tarım girişimciliği konusunda uzmanlaşmış insan kaynağına, katma değeri artıracak dijitalleşmeyi ve teknolojiyi geliştirecek girişimcisine, gastro ekonomi ve agro turizm odaklı iş modellerine değinerek, organik, fonksiyonel, endemik ve coğrafi işaretli ürünleri katma değerle sunmayı hedefleyen girişimcilerin bu varlığı katma değere çevirme konusunda istekli olduğunu anlattı.

Türkiye'nin 2,2 milyon üreticisi ve 45 binin üzerinde küçük veya büyük ölçekli firmasıyla gıda ve tarım sektöründe son 20 yıldır net ihracatçı olduğunu ifaden eden Kaan, yıllık ortalama yüzde 7,5'lik ihracat büyüme oranıyla dünyada ilk sıralarda yer aldığını vurguladı.

Kaan, sektörün 5 milyon istihdam sağladığını ve ihracatın yüzde 12'sinin tarım ürünleriyle gerçekleştiğini belirterek, bu alanda Türkiye'nin önde olduğu verileri paylaştı.

- "Çöpe attığımız gıdalar nedeniyle yıllık kaybımız 14,5 milyar dolar"

MÜSİAD Başkanı Kaan, dünyada gıda güvenliği riski ve açlık nedeniyle 2 milyar kişinin güvenilir gıdaya ulaşamadığını kaydederek, günde 7 milyar dolarlık bir üretim değeri oluşturan 7,8 trilyon dolarlık gıda sektörünün, dünya nüfusunun yüzde 40'ına istihdam sağladığını anlattı

Dünyada üretilen gıdanın 1,3 milyar tonunun israf edildiğini, gıda kaybının yüzde 14'ünün üretim-tedarik aşamasında yaşandığını, gıdanın 3'te birinin de son satış noktası ve tüketim aşamasında israf olduğunu dile getiren Kaan, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin gıda kayıp oranına baktığımızda, hasat sırasında, ürünün pazara ve hale taşınmasında, depolamada, tüketicinin bilinçsiz kullanımıyla birlikte yüzde 15 ile 25 arasındadır. Gıda israfını önlemeyi ve azaltmayı, israf edileni kurtarmayı ve yeniden dağıtmayı, çöpe gitmeden hayvan yemi olarak değerlendirmeyi, çöpe gideni elektrik enerjisine dönüştürmeyi başarabilecek bir Türkiye'de, gıdada sadece yüzde 5 kayıp verilerek ve israfı engelleyerek, 900 bin insanın iyi beslenmesine vesile olabiliriz."

Kaan, Türkiye'de yılda 33 milyon ton çöp toplandığını, bunun 14,5 milyon tonluk kısmını gıda atığının oluşturduğunu belirterek, Türkiye'nin ihraç ettiği kadar gıda ve tarım ürününü israf ettiğini, tahmini bedel kaybının 14,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

- "Tarımsal kırsal kalkınmada büyük bir atılım sağlayacak iş birliği

MÜSİAD Başkanı Kaan, Türkiye'nin varlığını değere, servetini sermayeye çevirmeye ihtiyacının bulunduğunu ifade ederek, bu alanda yapılması gereken çalışmalardan bahsetti.

Türkiye'nin tarım ve gıda sanayisinin eş güdümlü ve entegre şekilde çalışmasını sağlayacak değer zincirini teknoloji ve ihracat odaklı iş modelleriyle geliştirmesi ve zenginleştirmesi gerektiğini dile getiren Kaan, 2 trilyon dolarlık gıda pazarına 4 saatlik sürede ulaşabilecek konumda bulunan Türkiye'nin bu pazardan 10 yılda yüzde 10 pazar payı alması için önünde hiçbir engel bulunmadığını vurguladı.

Kaan, Türkiye'nin tarım ve gıda yatırımlarının merkezi olması için en az 100 adet girişim sermayesi, özel fon veya kurumsal fona ev sahipliği yaparak, 1.000 adet fon yöneten uluslararası iş geliştiren profesyonele ihtiyacının bulunduğunu söyledi.

Bugün, MÜSİAD olarak büyük önem verdikleri "tarımsal kırsal kalkınma" konusunda büyük bir atılıma vesile olacağını düşündükleri iş birliğini hayata geçireceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarımsal kalkınmayı desteklemek ve bu alanda büyük bir potansiyele sahip ülkemizin tarım sektöründe küresel ölçekte öncü güç olabilmesi hedefiyle Letven Capital, Gıda-Tarım ve Teknoloji Girişim Sermayesi (Turkish Agricultural Revolution System-TARS) Yatırım Fonu'nu kurmuştur. Oluşturulan fon kapsamında, içinden geçtiğimiz dönemin gerçeklerini de göz önünde bulundurarak tarım ve gıda tedarik zincirinin gelecek nesiller için sürdürülebilir, uygun maliyetli ve besleyici bir sisteme dönüştürülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan iş modellerinin ve iş ortaklıklarının oluşturulması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır."

- "MÜSİAD üyelerini fona yatırıma davet ediyorum"

Abdurrahman Kaan, MÜSİAD'ın da bu alanda Letven Capital ile TARS Girişim Sermayesi Fonu kapsamında iş birliğine gittiklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"MÜSİAD markalarımızın aktif olarak yer alacağı bu türden geniş kapsamlı projelerimizle ülke ekonomisine yüksek katma değerli çalışmalar armağan etmeyi hedeflemekteyiz. MÜSİAD Future (gelecek) olarak tanımladığımız markamız geleceğin iş modelleri ve geleceğin sektörleri sloganıyla tarımsal ve kırsal kalkınma alanındaki Türkiye'nin yeni yol haritasında etkin bir oyuncu olarak varlık gösterecektir."

Kaan, Türkiye'nin ilk gıda-tarım ve teknolojileri alanına yatırım yapan girişim sermayesi yatırım fonu TARS'a destek olmayı önemsediklerini belirterek, Türkiye'nin ihracatını, gelecek 10 yılda 18 milyar dolardan 180 milyar dolara çıkararak, 2 bin tarım ve gıda firmasını KOBİ ve büyük ölçekli firmaya dönüştürmesinde can suyu olmak için üyelerini ve tüm paydaşlarını fona yatırım yapmaya davet etti.

- "2 yılda 200 milyon liralık yatırım hedefliyoruz"

Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç ise uzun süredir tarım, gıda ve teknolojileri alanındaki öncü 7 ülkeyi ve yatırım fonlarını incelediklerini belirterek, Türkiye'nin tarım gıda ve teknolojileri alanına odaklı TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu 2019 Aralık'ta hayata geçirdiklerini söyledi.

Kılıç, "Tarım ve gıda tedarik zincirinin gelecek nesiller için sürdürülebilir, uygun maliyetli ve besleyici bir sisteme dönüştürülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan iş modellerine yatırım yapma misyonuyla 7 yıl içinde global tarım, gıda ve teknolojileri fonları arasında ilk sıralarda yer alan, yatırım alanlar ve yatırım yapanlar tarafından tercih edilen fon olmak için yola çıktık." dedi.

TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun amaçlarından bahseden Kılıç, fonun yüzde 30'u ile fikir, startup ve mikro ölçekli girişimlere, yüzde 70'i ile küçük ve orta ölçekli girişimlere yatırım yapacaklarını anlattı.

Kılıç, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'nin sahip olduğu varlıkları değere, serveti sermayeye çevirmesi için Letven Capital TARS Fonu ile üretim teknolojileri olarak gruplandırdığımız tarım biyoteknolojisi, çiftlik yönetim yazılımı, robot ve otomosyon teknolojisi, biyoenerji, biyomateryal, tedarik zinciri teknolojileri, tarım endüstrisi pazar yerleri, inovatif ve fonksiyonel gıda ürünleri ile hizmet teknolojileri olarak gruplandırdığımız mağaza içi perakende ve restoran teknolojileri, restoran pazar yerleri, e-market, ev ve pişirme teknolojisi, çevrimiçi restoranlar ve yemek kitleri, tarımda finansal teknolojiler alanlarına 2 yıl içinde 200 milyon TL yatırım yapmayı hedeflemektedir."

Kılıç, bugün MÜSİAD ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin sürdürülebilir, yenilikçi tarım ve gıda ekosistemi oluşmasında liderlik yapma potansiyeline sahip, küresel rekabette öncü olabilecek firmalara akıl, sermaye ve emek sağlamasında hızlandırıcı ve cesaretlendirici itici güç olması temennisinde bulundu.
 

DİĞER HABERLER