TÜRKİYE

Yayın Tarihi: 30.07.2013 Salı 15:16:00

Odalardan Cumhurbaşkanı'na Bir Çağrı Daha

Odalardan Cumhurbaşkanı'na Bir Çağrı Daha

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı odaların yönetim kurulu başkanları tarafından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onay sürecinde olan yasa değişikliği konusunda Taksim Hill Otel'de basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda odalar adına ortak açıklamayı Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ali Ekber Çakar okudu. Çakar, sözlerine "Cumhurbaşkanı, TMMOB ve odalarının Anayasal yetkilerini ortadan kaldıran düzenlemeyi onaylamamalıdır" diyerek başladı.

Çakar, şunları dile getirdi: "Bilindiği gibi bugünkü iktidar, sermaye birikim ve rant sürecini, büyük oranda, kentsel-kırsal alanlar ve koruma altındaki alanların dönüşüm programlarına bağlamıştır. TMMOB ve bağlı Odaları ise söz konusu yasa bendinde anılan 'harita, plan, etüt ve projeleri', mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı disiplinlerinin bilimsel-teknik gerekleri ve kamu-toplum yararını gözeterek denetlemektedir. Ancak bu son operasyonla odalar ve TMMOB'nin Anayasal ve yasal mesleki denetim yetkileri elinden alınmakta, sınırsız bir talanın önü açılmaktadır. Kentsel, kırsal, yeraltı ve yerüstü doğal kaynakların talanına karşı çıkan meslek odalarını işlevsizleştirmenin, odalar ile üyelerini, üyelerin projelerini mesleki denetim ilişkisi dışına çıkarmanın sonucu, bilim dışı piyasa keyfiyeti ve serbestisini egemen kılmak olacaktır. İmar Yasası‘nda yapılan değişiklikle meslek odalarının denetim yetkilerinin budanması, sahteciliklerin tespit edilmesini de engelleyerek, kamusal denetimin önünü tıkayacak ve halkımızı sahte mimar ve mühendislerle karşı karşıya bırakacaktır. Demokrasi, kuvvetler ayrılığı, yerinden yönetim özerk kuruluşlarının görev ve yetkileri, Türkiye'nin imarında mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının yeri ve rant politikaları gibi, kamuoyunun önem verdiği son derece önemli konular, Cumhurbaşkanı'nı bu konu özgülünde önemli bir karar vermenin eşiğine getirmiştir. Cumhurbaşkanı'nı, TBMM'nin 09.07.2013 tarihli 135. birleşiminde görüşülen 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' içindeki 3194 sayılı İmar Yasası'nda değişiklik yapılmasına dair düzenlemeyi, Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri kapsamında onaylamaması yönünde kamuoyu önünde duyarlılığa davet ediyoruz."

Toplantının ardından, TMMOB üyeleri Gezi Parkı'na gitmek üzere otelin dışına çıktılar. Ancak çevik kuvet ekipleri otelin önünde barikat oluşturdu. Polislerle oda başkanları arasında yapılan görüşme sonrası TMMOB üyeleri Gezi Parkı'na girebildi. Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatlarını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu temsili taşların önünde Ali Ekber Çakar ve Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu tarafından kısa birer açıklama yapıldı. Eyüp Muhçu, söz konusu değişikliğin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması halinde yasayı meclisteki muhalefet partileri aracılığı ile Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi.


Etiketler ,

DİĞER HABERLER