GIDA GÜVENLİĞİ

Yayın Tarihi: 29.05.2017 Pazartesi 10:30:00

Helal ürüne "akreditasyon" yolda

Helal ürüne

Dünyada yaşayan 1.8 milyar Müslüman nüfusun helal ürün talebini karşılamak ve bu ürünlere “helal belgesi” vermek üzere Türk Akreditasyon Kurumu’ndan bağımsız olarak “Helal Akreditasyon Kurumu” kuruluyor.

Helal ürünlerin belgelendirilmesi amacıyla Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) bağımsız olarak “Helal Akreditasyon Kurumu” kuruluyor. Amaç, dünyada yaşayan 1.8 milyar Müslüman nüfusun helal ürün talebini karşılamak ve bu ürünlere “helal belgesi” vermek. Ayrıca bu konuda faaliyet gösteren uluslararası kurumlarda Türkiye’nin temsil edilmesini sağlamak.

Ekonomi Bakanlığı, helal ürünlerin belgelendirilmesini yapacak Helal Akreditasyon Kurumu’nun kurulmasını öngören kanun taslağını hazırlayarak ilgili sektörlerin görüşüne açtı.

Ekonomi Bakanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu’nun kurulmasına neden ihtiyaç duyulduğunu şöyle açıklıyor;

“Dünyada yaşayan yaklaşık 1.8 milyar Müslüman nüfusun helal ürün ve belgelendirmesine ilişkin ilgi ve talebi giderek artmaktadır. Helal kavramı en başta yalnızca gıda ürünleriyle ilişkilendirilirken, günümüzde gıdanın yanı sıra tekstil, kozmetik, lojistik ve hizmetler gibi sektörel olarak çok geniş bir alana hitap etmektedir. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) verilerine göre günümüzde helal belgelendirmesine tabi sektörlerin küresel potansiyel ticaret hacmi 2.3 trilyon ABD Dolarını bulmaktadır. Helal kavramının, ürünlerin üretiminden tüketiciye ulaşana kadar her aşamada “sağlıklı, hijyenik ve kaliteli” olma özelliklerini de içermesi, bu alandaki farkındalığın artarak devam edeceğinin de bir göstergesidir.”

Ortak dil oluşturulmalı

Helal belgelendirme alanında Müslüman ülkeler arasında ortak bir dil oluşturulamadığı belirtilen Ekonomi Bakanlığı’nın açıklamasında: “Küresel düzeyde helal ürün ticaretinin artması, farklı helal standartlarının ve belgelendirme sistemlerinin uluslararası ticaret üzerinde yarattığı engellerin belirginleşmesine yol açmıştır. Ülkemizin bu alandaki en temel girişimi ise İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında merkezi İstanbul’da olmak üzere kurulan ve üye sayısı 36’ya ulaşan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’dür (SMIIC). Dünya genelinde yaygın helal ürün standartlarının ve bu alanda devletlerarası akreditasyona dayanan güvenilir bir belgelendirme sisteminin tesisine yönelik çalışmalar enstitü bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Enstitü bünyesinde ortak bir helal akreditasyon ve belgelendirme sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalarda mesafe alınmasına karşın, akreditasyon sistemi henüz işlevsel hale getirilememiştir” bilgisine yer verildi.
 

DİĞER HABERLER