GIDA GÜVENLİĞİ

Yayın Tarihi: 17.03.2014 Pazartesi 11:19:00

Sesimizi Duymayanlara İsyanımızdır!

Sesimizi Duymayanlara İsyanımızdır!

10. Olağan Genel Kurulunu tamamlayan Gıda Mühendisleri, yaptıkları basın açıklaması ile Gıda Mühendislerinin özel sektörde ve kamuda varlığı ve etkinliği önüne önemli engeller getirildiği, bu yüzden gıda güvenliği alanında sorunlar oluşmakta olduğunu söyleyip bu duruma duyarsız kalınmasına isyan etti.

Kendilerini, halk sağlığının gönüllü neferleri olarak tanımlayan Gıda Mühendisleri, mesleklerine gerekli değerin verilmediğini söyledi. Geleceğe yönelik kaygılarının olduğunu dile getiren meslek grubu, bu konuda somut adımlar atmaya çalıştıklarını ancak seslerini duyuramadıklarını belirttiler.

Yapılan basın açıklamasında iktidara yüklenen Gıda Mühendisleri, on yıldır iktidarda olmanın yarattığı körlükle, yozlaşmayla her tür eleştiriyi ve talebi ihanetle, komplocu odaklarla ilişkilendiren, uzlaşıcı değil kutuplaştırıcı, yıllarca kol kola oldukları dahil, kendine muhalif herkese düşman bir iktidar olduklarını söyledi. Yapılan eylemlere ve yaşanılan ölümlere de değinen grup, "Yitirilen canlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz hepimizin acısı; özgürlük ve demokrasi talebi ise vazgeçmediğimiz tutkumuzdur." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Mesleki olarak yaşanılan sıkıntıların bu olumsuz süreçlerden etkilendiğini belirten oda, sadece Gıda Mühendisleri Odası değil, TMMOB a bağlı bütün odalarda bu süreç, sıkıntı yarattığını söyledi. Odaların güçsüzleştirildiğini, yasal görevleri olan mesleki denetim haklarının ellerinden alındığını, üyeleri ile bağlarının kopartıldığını belirten Gıda Mühendisleri, meslektaşların bu aşamada yaşadığı sıkıntıları ise şu şekilde belirttiler;

"• Gıda üretimi, bitkisel ve hayvansal temelli üretilen hammaddenin işlenmesidir. İnsanoğlu çiğ halde et-süt tüketemediği gibi, başaklardaki buğday taneleri de işlem görmeden tüketilemez. Tarla ve çiftlikte üretimde Ziraat Mühendisleri ve Veteriner Hekimler, üretilen bu hammaddelerin tüketilebilir hale getirilmesi, işlenmesi ve kontrolü süreçlerinde Gıda Mühendisleri vazgeçilmez mesleklerdir. Gıda mühendisliği, mühendislik ile gıda bilimleri arasında kurulması zorunlu olan bağı sağlar, endüstriyel üretim için özgün ve vazgeçilmezdir.


Yapılan yasal düzenlemelerle insan sağlığı için hayati öneme sahip gıda işletmelerinde orta ve küçük boyutlu gıda işletmelerinde gıda profesyonellerinin bulunması zorunluluğu kaldırılmış, halk sağlığı işletmecinin bilgi ve vicdanına bırakılmıştır. Bu strateji çağ dışıdır, ilkel ve bilim dışıdır.


Benzer yaklaşım gıda mühendislerinin kamuda istihdamında da sergilenmekte; gıda zincirinin tarla ve çiftlik dışındaki halkasının etkin denetlenmesi gerekliği ve gıda mühendislerinin önemi göz ardı edilmektedir. Unutulmamalıdır ki; tarladan/çiftlikten sofraya uzanan gıda zincirinin en önemli halkası olan gıda maddelerinin üretimi, taşınması, depolanması, işlenmesi, ambalajlanması ve dağıtımında gıda mühendisleri olmazsa halk sağlığı risk altında demektir.


• Uygulanan politikalarla bir yandan gıda mühendislerinin en temel görev alanlarında gereği gibi bulunması engellenirken; diğer yandan gıda mühendisi yetiştiren bölüm sayısını sürekli arttırılmakta, kontenjanlar ülkeye değil tüm dünyaya yetecek düzeylere çıkarılmaktadır. Yetmezmiş gibi 2. öğretimlerin açılmasına izin vermekte, akademik kadrosu yetersiz, altyapısı yetersiz bölümlerle eğitim kalitesi düşürülmektedir.  Mesleki öğretimi oldukça pahalı bir dal olarak Gıda Mühendisliği bölümlerinin bu kadar çok sayıda olması, kamuda ve özel sektörde istihdam olanaklarını bunca kısıtlayan bir anlayışın samimiyetsizliğidir.


Türkiye‘nin en yüksek hızla üniversite kontenjanları arttırılan mühendislik disiplini olarak gıda mühendisliğinin kontenjan artışı durdurulmalı, yeni bölümler açılmasından vazgeçilmeli, eğitimde gereken nitelikte akademik kadro, altyapı ve teknik yeterlik sağlanmalıdır.


• Konu uzmanı olmayan bir avuç "bilim adamı" sıfatı kullanan kişi, gıda maddeleri ve gıda mühendisliği konusunda kamuoyunu yanıltmakta, tüketici algısını olumsuz yönde etkileyerek temel gıdalardan uzaklaşmalarını sağlamakta, hiçbir bilimsel temeli olmayan söylemlerle tüketicide panik havası yaratmaktadırlar.


Gıda adına söylenecek her sözde en doğru bilginin yine Gıda Mühendisleri tarafından verileceğini kimse unutmamalıdır.


Odamızın ve mesleğimizin etkisizleştirilmesi ve yıpratılması adına yapılan her türlü çalışmaya ve çabaya karşı bugün burada gıda mühendisleri kol kola büyük bir dayanışma içerisinde yeni bir mücadelenin meşalesini ateşlemektedir.


Ama artık Gıda Mühendislerinin sesine kulak tıkayanlar bizi duymak ve sesimize kulak vermek zorundalar. Çünkü artık sabrımızın kalmadığı bilinmeli.


Buradan en yüksek tonda sesleniyoruz: 


Mesleğimizi, uzmanlık alanımızı ve meslek haklarımızın korunmasında, mesleki denetimde vazgeçilmez olan odamızın haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz!


Halk sağlığını koruma ve gıda güvenliğini sağlama mücadelemize devam edeceğiz!


Tüketicinin yanıltılmasına izin vermeyeceğiz!


Tüm bunları hak ettiğimiz koşullarda gerçekleştirmek için birlik ve dayanışmamızı koruyacak ve güçlendireceğiz!


Kamu otoritesine sesleniyoruz: Artık bu sesi duyun!"


Etiketler ,

DİĞER HABERLER