MEVZUAT

Yayın Tarihi: 05.04.2018 Perşembe 13:10:00

Gıda ambalajlarında yeni prosedür

Gıda ambalajlarında yeni prosedür

Gıdayla temas eden madde ve malzemelere ilişkin risk değerlendirme prosedürleri hazırlandı.

Gıdayla temas eden madde ve malzemelere ilişkin düzenlemeler, mevcut kuralların yanı sıra risk değerlendirme prosedürüne ilişkin kuralları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu malzemelerin kullanımına ilişkin genel hususları içeren 2011 tarihinden bu yana yürürlükte olan yönetmelik, Avrupa Birliği (AB) mevzuatı temel alınarak hazırlanmıştı. Yönetmeliğin yayımlandığı dönemde Bakanlığın risk değerlendirmeye ilişkin altyapısının tamamlanmamış olması nedeniyle AB mevzuatının buna ilişkin bölümleri ulusal mevzuata yansıtılmamıştı.

Yeni yönetmelikle kapsam, mevcut kuralların yanı sıra risk değerlendirme prosedürüne ilişkin kuralları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Yönetmeliğe öncekinden farklı olarak, gıdayla temas eden madde ve malzemenin bileşiminde kullanılacak yeni maddeler için başvuru koşulları ve risk değerlendirme prosedürüne ilişkin hükümleri içeren bölümler eklendi. Buna uygun olarak da geçiş süreleri belirlendi.

Öte yandan, Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Aktif ve Akıllı Madde ve Malzemelere Dair Tebliği" ile de daha önce yönetmelikte tanımları yapılan ve temel kuralları belirlenen gıdayla temas eden aktif ve akıllı maddeyle malzemeler için özel kurallar daha detaylı hale getirildi.

Tebliğde, aktif ve akıllı maddeyle malzemelerin tanımları, temel özellikleri ve kullanım koşulları oluşturuldu, yeni bir madde için başvuru yapılmasına ilişkin kurallar ve risk değerlendirme prosedürü de yer aldı.

DİĞER HABERLER