MEVZUAT

Yayın Tarihi: 05.01.2013 Cumartesi 00:28:00

Gıda Mühendisleri Odası ve Başörtü Yasağı

Gıda Mühendisleri Odası ve Başörtü Yasağı

Gıda Mühendisi Betül Koç’un başörtülü fotoğrafı yüzünden gündeme oturan başörtü yasağna Gıda Mühendisleri Odasından açıklama geldi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisi Betül Koç’un üyelik başvurusunu ‘başörtülü’ diye geri çevirmesi gündeme oturdu. 25 Kasım 2012'de özel bir ekmek fabrikasında işe başlayan Koç, ekmek fabrikasının 10 yıllık üretim sertifikası önümüzdeki ay sona ermesi üzerine üretim sertifikasını yenilemek için Gıda Mühendisleri Odasına başvurdu ancak üye kaydı için olumsuz yanıt aldı. Oda, vesikalık fotoğrafın başörtülü olduğunu belirterek başvuruyu reddetti.

Birçok kesmin tepkisini çeken durum, tamda Gıda Mühendislerinin istihdam için yaptıkları eylemlere denk gelmesi kafaları karıştırdı. Gündemin değiştirildiğini düşünen Gıda Mühendisleri, normalde kamu kuruluşlarında başörtülü ve sakallı fotoğraflarla işlem yapılmadığını, tamamen suni gündem oluşturulduğunu söylediler.

Durum ile ilgili TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Petek Ataman açıklama metni yayınladı:

BAŞÖRTÜSÜ ÜZERİNDEN HAKSIZ ve SUNİ GÜNDEM YARATANLAR İÇİN AÇIKLAMADIR

Son günlerde bazı basın organlarında Odamızı yıpratmak amacıyla başörtülü fotoğraf ile işlem yapmaması konusunda tümüyle yanlış ve yanıltıcı haberler yapılması üzerine zorunlu bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Odamız başörtülü fotoğrafla işlem yapmamaktadır ancak bu uygulamayı tek başına, keyfi ve dayanaksız olarak değil, yasaların belirlediği zorunluluklar nedeniyle yapmaktadır.

•-        TMMOB ve odalarında var olan bu uygulamanın hukuki dayanağını Danıştay 8. Dairesi‘nin kararı; Danıştay İdari Dava Daireleri kararı ve Anayasa Mahkemesi kararı oluşturmaktadır. Söz konusu kararlar bizzat odaların başörtülü fotoğrafla işlem yapmamasının yerindeliği ile ilgili bağlayıcı kararlardır. Odamız yorumu olarak sunulan ifadeler bu kararlardan bire bir alınan ve uygulamamızın gerekçesi olarak üyelerimize aktarılan karar hükümlerdir.

•-        Basında yer alan bir haberde bir avukat; Danıştay 8. Dairesi Kararının "yorum" olduğunu ve bu karara katılmanın mümkün olmadığını ifade etmiştir. Bir hukuk insanının bu yorumu sözün bittiği noktadır. Bu ülkede var olan özel ve tüzel kişi ve kurumların öncelikle hukuka uyma zorunluluğu vardır. Beğendiğimiz kısma uyup, beğenmediğimiz kısmına uymamak lüksümüz/yetkimiz/haddimiz bulunmamaktadır.

•-        Söz konusu kararlara uygun fotoğraf veren tüm meslektaşlarımız, başörtüsü taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın Odamıza üye olmakta; komisyonlarımızda, çalışmalarımızda ve toplantılarımızda tercih ettikleri kılık ve kıyafetlerle yer almaktadırlar. Odamız genel merkez ve şubelerinin web sayfaları incelendiğinde, kimi üyelerimizin başı açık, kimilerinin ise başörtülü olduğu açıkça görülecektir. Biz TMMOB Gıda Mühendisleri Odası olarak kurulduğumuz günden bu yana her bireyin eşit haklara sahip olduğu bilinci ile her türlü siyasi, dini, etnik ayrımcılığa karşı olduğumuz gibi, kişilerin inançlarından dolayı ayrım görmeleri de ilkelerimize aykırıdır.

•-        Bu bakışla insanların kıyafetleri de dahil herhangi bir tercihi üzerinden değerlendirmede bulunmayı doğru bulmuyoruz.

•-        Bu ülkenin gıda güvenliğinin sağlanması ve yeterli gıdaya uygun fiyatlarla ulaşımda yaşanan sıkıntılar, kayıt dışı, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması gibi birçok sorunu varken... Yeni bir et krizi kapımızdayken... Bizler bunları her fırsatta açık ve yüksek sesle duyurmak için emek verirken bu sorunları duymayanların, bir olayı gerçekte olmadığı biçimde sunarak ve büyüterek neyin amaçladıkları bilinmemektedir. Başörtüsü üzerinden suni gündem yaratmaya harcanan çabaların, gıda güvenliği alanında harcanmasını diliyoruz. Hele hele basında yer alan haberlerin tümünde yer alan "meslek odaları yeniden düzenlenmeli" ifadesinin, tam da bugünlerde sürekli dillendirilmesi son derece anlamlıdır. "Başörtüsü" gibi toplumun hassas noktası üzerinden başka zeminler hazırlanmasına karşı dikkatli olunmalıdır.

Aynı gazeteleri ve bu gazetelerin gerçekdışı yorumlarını içeren haberlerini kullanarak, sorgusuz sualsiz tepki geliştirenleri; meslektaşlarımın eğitim aldıkları alanda gerek kamu gerekse özel sektörde istihdam edilmelerinin önünde yaratılan engellere karşı mücadeleleri ile ilgilenmeye; hakları olanı almaları için mücadele edenlere destek olmaya ve bu konudaki gerçekleri kamuoyuna taşımaya davet ediyorum. Çalışanların sosyal güvenlik primleri yatırılmıyor, maaşlarını alamıyorlar... İş olanakları kısıtlanıyor. Haftalardır bu konuda basında pek çok haber yer alıyor, sokaklarda kitlesel açıklamalar yapılıyor. Neden bu sorunlar duyulmuyor, görülmüyor ve konuşulmuyor?

Bizler; tüm gündem yaratma çabalarına rağmen hukuka saygılı davranmaya; din, mezhep, ırk, cinsiyet, siyasi görüş gibi ayrımcılıkları reddederek üyelerimiz ve meslektaşlarımızla birlikte üretmeye, dayanışmaya ve onların sesi olmaya kararlıyız. Meslektaşımızın ya da toplumun hassasiyetlerini malzeme yapmanın "sorun" yaratmaktan öteye gitmeyeceğini ve bu çabaya katkı sunmayacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Etiketler ,

DİĞER HABERLER