MEVZUAT

Yayın Tarihi: 09.11.2017 Perşembe 10:35:00

O ürünler yasaklandı

O ürünler yasaklandı

Ruhsatlandırılmayan bitki koruma ürünlerinin piyasaya sunulması yasaklandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bitki koruma ürünü ruhsatı alacak firmalar, gerekli bilgi ve belgeleri Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne sunarak Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi alacak. Söz konusu izin belgesinin geçerlilik süresi 3 yıl olacak.

Ruhsatlandırılmamış bitki koruma ürünleri ülke sınırları içinde piyasaya arz edilemeyecek ve kullanılamayacak. Buna karşın, bitki koruma ürünlerinin Ar-Ge amaçlı kullanımlarında, başka bir ülkede kullanımına izin verilmiş bir bitki koruma ürününün Türkiye'de piyasaya arz edilmemesi şartıyla ihraç amaçlı diğer ülkede kullanılmak üzere üretilmesinde, depolanmasında ve nakledilmesinde ruhsat gerekmeyecek.

Herhangi bir bitkisel üründe ekonomik zarara neden olan bir zararlı organizma için teknik talimatının veya ruhsatlı bitki koruma ürününün bulunmaması durumunda, Genel Müdürlükçe bitki koruma ürünlerine üretim sezonunda sınırlı ve kontrollü kullanılması şartıyla en fazla 120 gün süreyle geçici kullanım izni verilebilecek.

Ruhsatın geçerlilik süresi Genel Müdürlük tarafından düzenlenen ruhsatta belirtilecek. Bitki koruma ürünleri için verilen ruhsatlar 10 yıl süreyle geçerli olacak.

Bitki koruma ürünlerinin kalıntı, yan etki denemeleri

Bakanlığın bir başka yönetmeliğiyle de bitki ve bitkisel ürünlerin yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak ticari formdaki bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki gibi denemelerinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

DİĞER HABERLER