MEVZUAT

Yayın Tarihi: 09.04.2018 Pazartesi 12:25:00

Yeni tebliğ Resmi Gazete'de

Yeni tebliğ Resmi Gazete'de

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Aktif ve Akıllı Madde Ve Malzemelere Dair Tebliği, 5 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlandı.

AB mevzuatına uyum kapsamında Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliği yenileyen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gıda ile temas eden aktif ve akıllı maddeler için özel kuralları da belirledi.

Gıda ile temas eden aktif ve akıllı madde ve malzemelerin özelliklerini belirlemek amacıyla çıkartılan Tebliğ, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelikte yer alan genel kurallara ilave olarak gıda ile temas eden aktif ve akıllı madde ve malzemelere uygulanacak özel kuralları kapsıyor.

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan Tebliğe göre, piyasaya arz edilen aktif ve akıllı madde ve malzemeler, istenilen kullanım amacına uygun ve etkin olacak.

Sadece listede yer alan maddeler, aktif ve akıllı madde ve malzemenin bileşeni olarak kullanılabilecek.

Listede yer almaksızın, tebliğin 10’uncu maddesindeki koşulları sağlayan salınmış aktif maddeler; Gıda ile ilgili mevzuat kapsamında yer alan ve aynı koşullara uygun olarak, aktif madde ve malzemelere, gıdada teknolojik bir etki yaratmak için, immobilizasyon veya aşılama gibi tekniklerle eklenmiş ya da yerleştirilmiş maddeler; Gıda ile ya da gıdanın bulunduğu ortamla doğrudan temas halinde olmayan ve gıdadan fonksiyonel bariyerle ayrılan bileşenlerde kullanılan ve kurallara uygun olan madde ve malzemeler de, aktif ve akıllı madde ve malzeme üretiminde kullanılabilecek.

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe göre kanserojen, mutajen veya üreme üzerinde toksik etkiye sahip maddeler olarak kabul edilen ya da olmasından şüphelenilen grup içinde yer alan maddeler ile parçacık boyutu, daha büyük parçacık boyutlarından önemli ölçüde farklı olan fiziksel ve kimyasal özellik göstermesi amacıyla tasarlanmış maddeler ise kullanılamayacak.

Maddelerin listeye eklenmesi için; aktif ve akıllı madde ve malzemenin bileşenlerini oluşturan maddeler, istenilen kullanım koşulu dikkate alınarak Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliği hükümlerine uygun olacak.

DİĞER HABERLER