MAKALE

Yayın Tarihi: 27.12.2014 Cumartesi 14:51:00

Atama Bekleyen Gıda Mühendisleri

Alperen EKİNCİ

Atama Bekleyen Gıda Mühendisleri
Son 1 aydır atama bekleyen üniversite mezunlarına yönelik haberleri takip ediyoruz. Atanamayan üniversite mezunları arasında birçok gıda mühendisi de var. TÜİK verilerine göre Eylül 2014 işsizlik oranı 15-64 yaş arası için % 10.7 olarak gerçekleşti. Elbette bu veriler üniversite mezunu olmayan vatandaşlarımızı da kapsayarak hesaplanmıştır. Yine TÜİK tarafından Eylül 2014’de açıklanan ‘’Eğitim Durumuna Göre İş Gücü’’ verilerine baktığımızda eğitim durumu yükseköğretim olan kişilerde işsizlik oranı %12.9 olarak gerçekleşmiş. Aynı tabloda yüksek öğretim mezunu kişiler arasında bayanlarda işsizlik oranının (%19.4) erkeklere kıyasla (%8.9) daha yüksek olduğu görünmektedir.

Daha önceden de bahsettiğimiz gibi üniversitelerimizde gıda mühendisliği bölümleri her yıl yaklaşık 5000 yeni mezun vermektedir. 2014 yılı kamu yerleştirme sonuçlarını pas geçersek, 2013 yılında bağlı olduğumuz bakanlık bünyesine 220 gıda mühendisi ataması gerçekleşmiştir. 2014 Ağustos ayı sonu itibarı ile 384bin gıda denetimi yapıldığı açıklanmıştır. Bu sayının 2014 yılı sonunda 500bin civarında olacağı öngörelim. Yine Eylül 2014 verilerine göre 5023 denetim personelinin sadece 1075'i Gıda Mühendisidir. Bizlere tahsis edilmesi gereken tüm kadrolar diğer meslek gruplarına kaydırılmış durumda. Gıda mühendisliği kamu kurumlarında köreltiliyor, üstüne özel sektörde de itibar kaybına uğratılıyor. Kadro haklarımızın bir kısmı gıda mühendisleri yerine, birkaç haftalık kurslarla denetmen sıfatı verilen diğer meslek gruplarına verilmektedir. Bu denetmen arkadaşların gerçekleştirmiş oldukları denetimlerin ne ölçüde verimli olduğu hakkında soru işareti toplumsal sağlığı risk altına almaktadır. Oysa ki, bir gıda mühendisi hiçbir eğitim almadan hem 5996 sayılı kanuna uygun hem de uluslar arası kalite ve üretim standartlarına uygun denetim gerçekleştirebilecek bilgi ve donanıma sahiptir. Onca imza kampanyaları, protesto gösterileri yapılsa da sonuç hiç değişmedi, değişmeyecek gibi de.

Yetkili mercilere ses duyurabilme konusunda ki noksanlarımızın olması bizleri toparlanması zor durumlara itmektedir. Bildiğimiz gibi artık 5996 sayılı kanun çerçevesinde gerçekleşen denetimlerde, istihdamı zorunlu personel belgesi aranmaksızın işlemler yapılmaktadır. Gıda Mühendisleri Odası kendi rakamları ile bugün 13000’i aşkın asıl ve 7000 öğrenci üyeye sahip bir meslek odasıdır. Bir gıda mühendisi olarak oda yetkililerimizden beklentim, tüm gıda mühendislerinin mesleki gelişimine katkıda bulunacak faaliyetler düzenlemesi ve tüm gıda mühendislerinin hem bakanlık nezdinde hem de özel sektörde itibar ve değerini artırıcı ilişkiler içerisinde olmasıdır. Bu sebeple, bağlı bulunduğumuz meslek odasının bakanlık ile yaptığı görüşmelerin sürekli bir zeminde olması tüm meslektaşlarıma fayda sağlayacaktır.  Bahsedilen konu, binlerce genç insanın hayat şartları, psikolojisi ve hayattan beklentilerini etkilemektedir. Mesleğimiz açısından bu gidişat sıkıntılı bir iş geleceğinin bizi beklediğinin habercisi gibi.