MAKALE

Yayın Tarihi: 06.10.2017 Cuma 13:15:00

Bedenime dokunma

Azize Yasemin PAŞALIGİL

Bedenime dokunma

Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek uygulanan tüm davranışlar çocuğa kötü muameledir.

Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşa göre dağılımları incelendiğinde; %30’unun 2-5, %40’ının 6-10, %30’unun 11 - 17 yaş grubunda olduğunu görülmekte.

Türkiye’nin önemli sorunlarından birinden bahset­mek istiyorum. Bu yazıyı okuyan anne ve babaların gerekli tedbirleri almalarını özenle rica ediyorum.Konumuz; Cinsel istismara uğrayan çocuklar!

ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Saniye Tülin Fidan’ın yaptığı açıklamaya göre, çocuklara uy­gulanan cinsel istismar en çok Eskişehir’de meydana gelmiş!!!

Anneler-babalar gözlerinizi dört açın! 2013 yılında 262 cinsel istismar vakası görülmüş; 2014 yılının ilk 3 ay­lık vaka sayısı 45!!! Üstelik bunlar söylenen, açıklanan durumlar. Ya ailesine başına gelenleri açıklayamayan, söylemeye korkan çocukların varlığını düşünürsek.

KORKUNÇ!

Fidan’ın açıklamasına göre;

İstismara uğrayanların yüzde 85’i kız çocukları ve yaş ortalamaları 11-17

İstismara uğrayan çocukların yüzde 60’ı ise 8 ila 15 yaş arasındaki çocuklar

yüzde 50’si ise kent merkezinde ya­şanmış

yüzde 65’i istismarcıyı daha önceden tanıyor. Yani istismar­cılar yakın çevresindeki kişilerden olu­yor.

TUİK verilerine göre, en fazla yük­sekokul ve fakülte mezunu olan il % 17.87’lik oran ile Ankara. İkinciliği Es­kişehir izliyor. Peki, okuma oranı bu kadar yüksek olan şehrimizde çocuk cinsel istismarının ilk sırada yer alması çirkinliğin, insafsızlığın liste başı değil midir?

Vurgulamak istediğim, hangi ülke, hangi şehirde olursa olsun özellikle çocuklara cinsel istismar yapan her bireyin okumuşluk seviyesi bir gös­terge değildir. HER OKUYAN ADAM OLMUYOR.

Burada nefs, Allah sevgisi, iman, inanç, din, ahlak, İNSANLIK devreye girmektedir. ÖNCE İNSAN OLMAK LAZIM…Çocuklara Cinsel İstismar yapan kişi­ler;

-Kendine dokunması için çocuğu zor­layabilir;

-Çocuğun dokunulmasını istemediği yerlerine dokunabilir;

-Çocuğu pornografik malzemeye veya davranışlara maruz bırakabilir.

Çocuklarınızı bilgilendirin. Yukarıda saydığım olası durumları anlatın. Du­rumun yanlış olduğunu ve çocuğun vücudunun, bedeninin kendisine ait olduğunu söyleyin. 50 cm lik özel (mahrem) alanımıza kim girebilir, kim dokunabilir bu sınırları anlatın. Be­denimizle ilgili korumamız gereken haklarımız olduğunu söyleyin. İzinsiz kimsenin ona dokunamayacağını, yabancıların temas edemeyeceğini, bunu yapmanın suç olduğunu anlatın. Siz çocuklarınıza ebeveyn olarak an­latıp öğretmezseniz, onlara yaklaşan bireylerin isteklerini normal karşılaya­bilir ya da korkabilir ve söylemeyebi­lirler. İşte o zaman durum daha vahim bir hal alır. Böyle bir eyleme maruz kaldığı zaman çocukların ailelerine korkmadan söylemesi ve derhal suç duyurusunda bulunulması gerektiğini öğretin. Elbette ki böyle bir durum­da önemli olanın çocuğun beden ve ruh sağlığı açısından incinmeden, çok özenli davranılması gerektiğinin altını çizmek isterim.

Türkiye’de yaşanmış hafızalarımızdan silinmeyecek haberler var. Bunları tek tek hatırlatmayacağım. Zira benim söylemek istediğim şey, ailelerin ço­cuklarını gözetmeleri, cinselliği anlat­maları, yabancı insanların kendilerine verebilecekleri zararlar konusunda uyarmaları. Özellikle küçük yaşlarda cinsel istismara uğramamaları için annelerin bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerekiyor.

Cinsel istismarda EN BÜYÜK TEHLİ­KE: Akrabalar, Tanıdık İnsanlar, Aile­nin Sosyal Çevresidir.

Cinselliği konuşmak, öğretmek ayıp değil; asıl ayıp çıkan bu sonuçlardır!!!

Gıda Mühendisi - Kişisel Gelişim Uzmanı Azize Yasemin PAŞALIGİL

Etiketler Bedenime, dokunma,