MAKALE

Yayın Tarihi: 17.07.2017 Pazartesi 11:15:00

Çağımızın sorunu: Obezite!

Ceren YOLAÇAN İŞERİ

Çağımızın sorunu: Obezite!
Dünyada, gelişmiş ve geliş­mekte olan ülkelerde; aşırı ve yanlış beslenme, hareketsiz hayat tarzı ve çevresel faktörler sebebiyle de erişkin ve çocuk­larda obezite görülme sıklığı giderek artmaktadır.

Obezite, vücutta sağlığı bozacak ölçüde anormal veya aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanır. Yapı­lan çalışmalar şişmanlık oluşumunda genetik faktörlerin % 25-40 oranında rol oynadığını göstermektedir. Diğer taraftan, dünyada, gelişmiş ve geliş­mekte olan ülkelerde; aşırı ve yanlış beslenme, hareketsiz hayat tarzı ve çevresel faktörler sebebiyle de erişkin ve çocuklarda obezite görülme sıklığı giderek artmaktadır.

1995 yılında, dünyada obez birey sayısı 200 milyon iken, 2000’li yıl­larda bu rakam 300 milyona kadar yükselmiştir. Türkiye’de, Türkiye Obezite Araştırma Derneği verilerine göre, kadınlarda obezite oranı %32, erkeklerde %24’tür. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen, Çocukluk Çağı Obezite Araştırması’nın 2013 yılı so­nuçlarına göre, çocuklarda fazla kilolu ve şişmanlık oranı erkeklerde %23,3, kızlarda %21,6’dır.

Fazla kilolu veya obez olmak, Tip 2 diyabet oluşumun %80, kalp damar hastalıkları oluşumunun %35, hiper­tansiyonun %55 sebebidir ve obezite ve ilişkili hastalıklar her yıl 1 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olmakta­dır. Obezite ile mücadele önemli bir halk sağlığı sorunudur ve bu müca­dele çocukluk çağında başlamalıdır.

Obeziteyi tanımlamada ‘Beden Kitle İndeksi’ kullanılabilir. Vücut ağırlığının (kg), boyun karesine (m2) bölünme­si ile hesaplanır. Beden kitle indeksi 18,5-25 arasında ise birey ideal ağır­lıkta, 25-30 arasında ise fazla kilolu, 30’un üzerinde ise obezdir.

Bel çevresi ölçümü de, yetişkinlerde Tip 2 diyabet ve kardiyovasküler has­talıklar gibi obeziteye bağlı hastalık risklerinin önemli bir göstergesidir. Bel çevresi, kadınlarda 80 cm, erkeklerde 94 cm’in üzerinde ise birey uyarı sını­rında, kadınlarda 88, erkeklerde 102 cm’in üzerinde ise birey yüksek risk sınırındadır ve önlem almak gerekir.

Obeziteyle mücadele de öncelik­li hedefimiz, obeziteden korunmak olmalıdır. Bireyin ihtiyaçlarına uygun, tam tahıl, meyve -sebze gibi vitamin, mineral ve posadan zengin sağlıklı besinleri tercih etmek, yağ ve şeker alımını sınırlandırmak, bol su içmek ve haftada 150 dakika fiziksel aktivite yapmak obezite ile mücadelede ala­cağımız bireysel önlemlerdir.

Eğer birey fazla kilolu veya obez ise, hedef ideal vücut ağırlığına ulaşmak ve onu sürdürmek olmalıdır. Bu ağırlık kaybı sürecinde, bireyin kilo almasına sebep olan olumsuz beslenme alış­kanlıkları belirlenmeli, yerine yeter­li ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazandırılmalı, yaşam tarzı değişikli­ğinin yeterli olmadığı durumlarda, bir hekim kontrolünde ilaç tedavisi dü­zenlenmeli, bunun da yeterli olmadığı durumlarda cerrahi tedavi yöntemleri kullanılmalıdır.

Ağırlık kaybederken, gerçekçi hedef­ler koymak, yavaş kilo kaybetmek önemlidir. Ağırlık kaybetmek zordur fakat ulaşılan ağırlığı korumak çok daha zordur. Koruma programında amaç, uzun dönemde ağırlık kazanı­mını önlenmek veya minimum olma­sını sağlamaktır. Bireyler, obezite te­davisinden sonra kazandıkları olumlu beslenme alışkanlıklarını terk ederse, kaybedilen kiloları fazlasıyla geri alırlar. Bu nedenle ağırlık koruma program­larının ısrarlı olması gerekmektedir. Ulaşılan ağırlığın korunması, davranış tedavisi ve çevre faktörlerinin düzen­lemesi ile mümkün olacaktır.

Bu dü­zenlemede topluma yönelik ulusal eğitim programlarının oluşturulması ve hükümet, gıda sanayi, medya, sağlık personeli ve tüketicilerin iş birli­ği yapması önem taşımaktadır.