MAKALE

Yayın Tarihi: 14.02.2014 Cuma 18:38:27

Canan Karatay vs Cehalet

Bilal YILDIRIM

Canan Karatay vs Cehalet
Kıymetli Okurlar ve Canan Karatay;

Bu gün Gıda Mühendisliğini konuşalım. Konuya Gıda Mühendisliği mesleğinin tanımını yaparak başlayacak değilim. Ancak daha kapsamlı bir yazıyı, siz değerli meslektaşlarım ve mesleğimiz hakkında bilgi mahrumiyeti içerisinde olan kişi ve kurumlar için, kaleme almak mecburiyetinde hissettim kendimi.  Zira; GTHB’nin, akademisyen (!) kimlikli cahillerin ve hayat okulu mezunu patronların acımasız itham, eleştiri ve ötekileştirme kampanyaları arasında kalan diğer taraftan kanunlar ile farklı meslek gruplarının da faaliyet alanlarında istihdamına imkan sağlanan Gıda Mühendisliği’ne ‘nitelikli saldırı’ olarak değerlendirmekteyiz.

Acaba halihazırda tartışılması gereken bunca konu varken direk bir mesleği hedef alan talihsiz açıklamalar “Ben bilmediğimin düşmanıyım” mantığı ile mi yapılıyordu? Aslında; bir kimya mühendisi yada veteriner hekim yada ziraat mühendisi vs… nasıl olur da Gıda Mühendisi yerine istihdam edilebilir, Gıda Mühendislerinin mesleklerini icra etmeleri için gereken altyapı sağlanmalı, GTHB’de gıda işletmelerinin denetimi/kontrolü görevinde bulunan Gıda Mühendislerine oranla diğer meslek gruplarının sayısal üstünlüğü ‘saçmalık’ gibi açıklamalar hem gıda sektörüne hem millete ve hem de sağlık sektörüne ve ekonomiye fayda sağlayacakken “Gıda Mühendisliği Saçmalık” gibi talihsiz açıklamalar başka türlü ifade edilemezdi: CEHALET.

Umarım aşağıda kaleme alacağım kısım Canan Karatay gibilerinin cehaletini gidermeye bir nebze olsun katkı sağlar.

Bir Gıda Mühendisliği Bölümünde hangi dersler okutulur?

Teknik Resim: Gıdalarda kullanılacak kapların teknik, ergonomik, ekonomik (sevkiyatta ) dizaynı,

Organik Kimya: gıdaları oluşturan temel yapıtaşları ve özellikleri,

İstatistik: verileri analiz etme bilgisi ve koordinasyon,

Genel Mikrobiyoloji: doğada her yerde nefes aldığımız havada dahi bulunan canlıları,

Gıda Mikrobiyolojisi: özellikle gıdada bulunan/bulaşan ve gıdaya ilave edilen mikroorganizmaların gıda üzerindeki etkilerini, kaynaklarının bilinmesini, engellenmesini/uzaklaştırılmasını ve ilave edilen mikroorganizmaların faaliyetlerinin izlenmesini ve kontrol altıda tutulmasını, mikrobiyolojik analizlerin yapılmasını,

Akışkanlar Mekaniği: gıda ve hammaddelerin işletme içerisinde bir yerden bir yere aktarılmasının teknik hesaplarının yapılmasını, ürün kompozisyonunun standart olarak oluşmasını,

Analitik Kimya: gıdaların fiziksel-kimyasal analizini ve analiz metotlarını, bu amaçla kullanılan kimyasalları, malzeme ve cihazları,

Termodinamik-Isı Transferi: madde ve enerji arasındaki etkileşimlerin bilinmesiyle gıdalarda ısıl işlemlerin kontrolü konularını,

Malzeme Bilimi: genel malzeme özellikleri ve gıdalarda kullanılacak malzeme bilgisini,

Temel İşlemler: imalat esnasında akla gelen tüm teknik işlemlerin karmasını,

Kütle Transferi: damıtma, sıvıların birbiri içinde özütlenmesi, membran teknolojisi, buharlaşma-yoğuşma ve gaz alışverişi gibi teknik konuları,

Biyoteknoloji: bitki, hayvan veya mikroorganizmalar kullanılarak yeni bir organizma veya ürün elde etmeyi amaçlayan multidisipliner bir bilim olarak tanımlanmakla beraber günümüzde gıdadan çok sağlık sektörünün faydalandığı bilimi,

Gıda Katkı Maddeleri ve Toksikolojisi: gıda katkı maddelerinin teknik olarak incelenmesi, kullanım miktarları, kanuni (ulusal ve uluslararası) düzenlemeler konularını,

Beslenme İlkeleri: beslenme-sağlık konularını,

Proses: hammaddeden ürüne kadar tüm sürecin tasarlanması ve geliştirilmesi konularını,

Kalite Kontrol: gıdanın her yönüyle(sağlık, tat, aroma, görünüş…) kalite koşullarını taşıması ve kalite sistemlerinin kurulması, kontrol edilmesi ve geliştirilmesi konularını,

Ambalajlama İlkeleri: gıdalarda kullanılacak ambalajların teknik, hijyenik, ergonomik vs… özelliklerinin araştırılması, uygun ambalaj materyallerinin belirlenmesi konularını,

Gıda Muhafaza ve Depolama: gıdaların kaliteli bir şekilde son tüketiciye ulaştırılmasına kadarki sürede gereken koşulların sağlanması, raf ömrünün belirlenmesi gibi konuları.

Ve buraya sığdıramadığımız birçok ders Gıda Mühendisliği’nin eğitim konularını kapsamaktadır. Yukarıda saydığımız ve kısaca içeriğini eklediğimiz derslerin bir arada verildiği ve gıdayı tüm yönleriyle irdeleyen Gıda Mühendisliği’ne halâ “saçmalık” diyebilecek misiniz bilmiyorum.

Düşünülenin aksine sanayileşmiş bir yapı olan gıda sektöründe olumsuzlukların önüne geçebilecek, sağlıklı ürünlerin soframıza taşınmasını sağlayacak tek kurum Gıda Mühendisliğidir. Zaten gıda sektörü için Sanayileşmemiş diye bir kavramdan da bahsedemeyiz günümüzde. Örneğin geleneksel olarak üretilen bir peynirin mayası nereden gelmektedir? Sanırım Canan Karatay da bir kısım medyatik meslektaşı gibi süte toprak katıp yoğurt yada peynir yapmıyordur evinde. Diyelim ki yaptı elde ettiği ürünü nerede nasıl muhafaza edecek? Veya gıda mühendisi eli değmemiş(!) geleneksel ürünlerin güvenilirliği kimin garantisinde olacak?

Gıda sektöründe ihtiyaç duyulan böyle bir pozisyon var burası kesin. Çünkü bu süreci yönetecek teknik personele ihtiyaç duyulmasaydı veteriner hekimlerden, kimya veya ziraat mühendislerinden sürece müdahil olmaları istenmezdi (bkz: 5996 sayılı kanun).  İşin trajikomik tarafı ise; neden birisi çıkıp da veteriner hekimler hayvan doktorudur, ziraat mühendislerinin işi gıda sektörüne kaliteli hammadde üretmektir, Gıda Mühendisi ise bunları alır işler ve ürünü kaliteli olarak bize sunar demez/diyemez? Üstelik her ne hikmetse bahçede yetişen hormonlu domateslerden, transgenik ürünlerden, antibiyotikli sütlerden, pestisit kalıntısı bulunan zirai ürünlerden dolapta kendi kendine büyüyen hıyardan, … hep gıda mühendisi sorumludur.

Gıda Mühendislerinin görevlerini etkin bir şekilde yapabilmesi için gereken koşulların sağlanması, meslek haklarının iade edilmesi, gözünü para bürümüş simsarların insafına bırakılmaması gerektiği konuşulacağına mesleğe saldırılarak kimlerin ekmeğine yağ sürüyor acaba.

Buradan Canan Karatay’a hodri meydan diyorum istediği bir platformda Gıda Mühendisliğinin nasıl bir saçmalık olduğunu birlikte konuşalım.

 

 

Etiketler Canan, Karatay, vs, Cehalet,