MAKALE

Yayın Tarihi: 07.01.2012 Cumartesi 11:52:02

Gıda Mühendisleri Seçime Gidiyor

Bilal YILDIRIM

Gıda Mühendisleri Seçime Gidiyor
Gıda Mühendisliği mesleğinin ve dolayısıyla meslek sahiplerinin resmi temsil organı Gıda Mühendisleri Odası (GMO), genel merkez ve yedi şubede seçime gidiyor.

GMO resmi web sitesinde yayınlanan takvime göre; 2012 Ocak-Şubat ayları içerisinde gerçekleşecek olan seçimler ile delegeler ve iki yıl boyunca görev yapacak yönetim belirlenecektir.   2012 Seçim Takvimi


Şüphesiz, mesleğimizin gün geçtikçe itibar kaybettiğini düşündüren gelişmelerin yaşandığı şu günlerde yapılacak olan seçimler büyük önem arzetmektedir.

GMO’ya iletilen tepkiler ve haklı/haksız talepler seçimlerin hararetli geçeceğine işaret etse de birlik olma hususundaki acziyet Gıda Mühendislerine iade-i itibarın sağlanamayacağı şüphelerini yersiz çıkarmamaktadır.

İki yıl süresince, mesleğimizi ve biz Gıda Mühendislerini her açıdan temsil edecek, özlük haklarımızın resmi savunucusu olacak yönetim demokratik bir seçimle işbaşına getirilecektir.

Bu noktada öncelikle tüm Gıda Mühendisi meslektaşlarımızın seçim sürecine aktif bir şekilde dahil olmaları demokratik seçimin gereğidir. Diğer taraftan seçim; yönetime soyunmak, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı daha iyi temsil edebiliriz iddiasını ortaya koyarak, oylarınıza talibiz diyebilmek için bir fırsattır.

Seçimle görev alacak yönetim bizleri en üst düzeyde temsil ederken, bizlere de, yönetimin aldığı kararları uygulamak ve aksaklıkları/eksiklikleri yönetim ile paylaşıp, yönetime yardımcı olma sorumluluğu düşmektedir. Kendi sorumluluklarımızı yerine getirmediğimiz bir sistem içinde sızlanmamız ne bize ne de mesleğimize bir katkı sağlamayacaktır.

Bugün, Gıda Mühendislerinin ‘haklarımızı kendimiz savunuruz’ niteliğindeki söylem ve girişimlerinin, GMO’yu temel haklarının teminatı olarak görmediklerinden dolayı mı yoksa sivil insiyatif oluşturma gayretinin bir neticesi olarak mı ortaya çıktığı, üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir konudur.

Meslek mensuplarının ihtiyaçlarının karşılanamadığı, Gıda Mühendisi olmayan şahısların halkı aldatarak meslek alanımızla ilgili demeçler verdiği bir ortamda GMO’nun sorumlulukları dışındaki işlere mesai harcamasına anlam verilememektedir.

Yönetimin, üyelere karşı sorumlu olduğu temel görevlerini yerine getirmenin yanında GMO’nun, cazibe merkezi, üyelerin çeşitli faaliyetlerde ve bilgi alışverişinde bulunabilecekleri sosyal bir ortam haline getirilmesi hususunda çalışma yapması zaruret teşkil etmektedir.

Değerli meslektaşlarım; GMO’yu eleştiri oklarının hedefine oturtmak yazımızın konusu değildir. Yukarıda değindiğimiz hususlar işbaşında olan yönetime tenkit değil hatırlatma olarak değerlendirilmelidir.  GMO bizim meslek odamız/resmi birliğimizdir. GMO’yu ve Mesleğimizi en iyi temsil edecek olanlar da bizleriz.

Seçim sürecine ve seçilen yönetimin belirlediği tarihlerde yapılan üye toplantılarına katılarak, problemlerimizi ilk ağızdan dillendirmek, çözüm arayışına katkıda bulunmak bizlerin en önemli sorumluluğudur. Bu kısmın tekrar tekrar altının çizilerek hatırlatılması gerekmektedir.

Malum, Hafıza-i Beşer Nisyanla Maluldür.