MAKALE

Yayın Tarihi: 29.04.2013 Pazartesi 13:41:28

GIDA MÜHENDİSLİĞİ KAYNAKLI HASTALIKLAR (1)

Abdullah BAYCAN

GIDA MÜHENDİSLİĞİ KAYNAKLI HASTALIKLAR (1)

Birkaç yıl önce bir üniversitenin Gıda Mühendisliği bölümünün tertip ettiği "Gıda Güvenliği" seminerinde dinleyici olarak katılan İl Koruma Kontrol Laboratuarında Müdür Yardımcılığı yapan bir Veteriner Hekimle tesadüfen karşılaştım.

 

Bu Müdür Yardımcısı seminer sonrasında seminer değerlendirmesi yaparken;
-Seminer iyi güzelde bu semineri niye Gıda mühendisi sunuyor!
-Gıda mühendisliği ne yaaa!
-Zaten Veteriner Hekimler bu dersleri alıyor bu bölüme ne gerek var!
-Gıda mühendisliği gereksiz!
-Gıda’nın mühendisliği mi olur! gibi ifadeler kullandı.


Ben bu tezlerine karşın; gerekli cevapları uygun bir üslupla verdim ve o an için bu ifadeleri fazla önemsemeden geçip gittim. Taki Prof. Dr. Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA’nın konuşmasını duyana kadar...Onun Gıda mühendisliği ile ilgili malum konuşmalarını duyduktan sonra yukarıda zikrettiğim Müd. Yard. konuşmaları aklıma geldi ve bu konuşmaların sebebini araştırmaya başladım. Araştırmalarım sonucunda çok ciddi bulgulara ulaştım. Aslında bu konuşmaların kişisel fikirlerden öte toplumsal boyuta ulaşmak üzere olan Gıda Mühendisliği Kaynaklı Hastalıklar grubuna ait bir hastalık olduğuna ulaştım; evet arkadaşlar açıklıyorum bu bir hastalık, halk arasında "Gıda Mühendisliği Alerjisi" olarak bilinen "GMA" Gıda Mühendisliği Kaynaklı bir hastalık. Peki, bu hastalık nedir ne değildir kısaca anlatayım;


GMA NEDİR?
GMA, meslek taassubu adındaki bir mefhumun neden olduğu bulaşıcı, psikolojik bir hastalıktır. Bu hastalığın temelini 1975 yılında kurulan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi‘nde "Gıda Analizleri ve Teknolojisi Bölümü" nün, 1977 yılında "Gıda Mühendisliği Bölümü" haline getirilmesi oluşturur. 2005 yılında Tarım Hayvancılık ve Köy işleri Bakanının değişmesiyle hastalık daha da artar. Belirgin olarak Veteriner hekimlerde tespit edilen bu hastalık, zamanla bulaşma ile Ziraat mühendislerinde, Diyetisyenlerde hatta Tıpçılarda bile nadir de olsa görülmüştür.


GMA bulaşıcı mıdır?
GMA hastalığı çok bulaşıcı olup; meslektaşlar arası, meslekten mesleğe, Bakanlıktan bakanlığa bulaşmaktadır.

GMA nasıl bulaşmaktadır?
Bu hastalık üç şekilde bulaşmaktadır;
1) Bu hastalığa yakalanmış insanların hastalığın belirtisi ile etrafındaki meslektaşlarını sözlü, yazılı ve görsel olarak fikri etkilemeye başlayıp meslektaşlarına mesleki taassubu yerleştirip adalet duygusunu yok etmeleri ile
2) Gıda ile alakalı mesleklerin kendi aralarında kurdukları diyalog ile

3) Gıda THB verdiği yanıltıcı bilgiler dahilinde MB, ÇSGB, SB bulaşmaktadır.


GMA belirtileri nelerdir?
• Gıda mühendisliğini tanımama, bilmeme, öğrenmeme ve müfredatına bakmaktan kaçınma
• Gıda mühendisliğini gereksiz görme
• Gıda mühendisliği ilgi alanına talip olma
• Gıda mühendislerini atamama
• Gıda mühendisliği atamalarını başka meslek dallarına kaydırma
• Gıda mühendisliğine laf atma ve saldırma
• Gıda’yı mühendislikle birleştirememe
• Gıda mühendisini düşük ücrette çalıştırma
• Gıda mühendisliğine mesleğini yaptırmayıp başka işler yaptırma
• Gıda mühendisi çalıştırmak istememe
gibi belirtileri içermektedir. Gıda TH bakanlığında; dalga geçme ve gıda mühendisliğini kandırma olarak ta görülebilmektedir.

GMA hastalığı kimlerde görülür?

Kurumlar bazında; gıda ve mühendisliğin bulunduğu her yerde görüleceği gibi çok sık olarak;
Gıda THB (gıda mühendisi olması gereken oran %33 bulunan %18)
Gıda THB bağlı kitler (TMO, Et balık kurumu, şeker fabrikaları…)
Üniversiteler (gıda teknoloji bölümünün özel şartına veteriner hekimi olmak isteyen)
ÇSGB(iş müfettişliği bölümleri arasında gıda mühendisliğinin bulunmaması)
Gıda güvenliğine hiçe sayan gıda faaliyeti güden özel sektör patronları

Meslekler bazında; gıda ve mühendislikle alakalı her meslekte görüleceği gibi çok sık olarak
Veteriner hekimler
Ziraat mühendisleri
Diyetisyenler
Tıp görülmektedir.

GMA Tanısı?
Kişilerde tanısı; konuşmadan, hal ve hareketten, beş duyu organla kolayca anlaşılabilmektedir.
Kurumlarda tanısı; atama özel şartlarından, atama verilerinden, atamaların meslekler arası dağılımından, kolayca anlaşılabilmektedir.

GMA’yı tedavisi var mıdır?
Psikolojik hastalık olduğundan ilaç tedavisi yoktur.
Ancak adalet duygusu, etik ve ahlaki değerlerin anlatılmasıyla, verilere hastaların dikkatinin çekilmesiyle tedavi edilebilir.

Bu hastalığa DUR diyelim.

Bir başka Gıda Mühendisliği Kaynaklı Hastalıkta buluşmak üzere…