MAKALE

Yayın Tarihi: 08.12.2011 Perşembe 14:27:38

Gıda Müşavirliği

Misafir Yazar

Gıda Müşavirliği
Gıda müşavirliği konusu; 5996 sayılı kanun taslağı ile birlikte ortaya çıkan, çıktığı günden itibaren merak edilen ve üzerinde çok tartışılan bir kavram oldu. AB yasalarına uyum çerçevesinde; 5996 sayılı kanun 13 Haziran 2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi ancak yönetmelikleri yayınlanmadı.
 
Toplumun gıda konusunda artan hassasiyeti, hormonlu, antibiyotikli, genetiği değitirilmiş ürünlere ilişkin son dönemde artan tartışmalar "gıda güvenliği" konusunda önlemler alınmasını ve çeşitli çalışmalar yapılmasını gündeme getirdi. Haber bültenleri uygun koşullarda üretim yapmayan işyeri haberleri ile dolu.
Ülkemizde tüm alanlarda olduğu gibi gıda alanında da denetim eksiklerinin bulunduğu hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. 27 Mayıs 2004 tarihine kadar gıda denetimleri Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmekteydi, 5179 sayılı kanunla bu denetim Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na devredildi. 2004 yılına kadarki olan bu durum bile ülkemizin gıda güvenliği alanında ne kadar geri kaldığının bir göstergesidir. Gıda güvenliği alanında katetmemiz gereken daha çok mesafe var.
 
Gıda mühendisleri, veteriner hekimler ve ziraat mühendislerini ilgilendiren, denetimlerin gıda müşavirleri tarafından yapılması konusunda herkes merakla 5996 sayılı kanunun yönetmeliklerinin çıkmasını bekliyor. Yönetmeliklerin çıkması için en son tarih 13 Aralık 2011, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu tarihe kadar yönetmelikleri çıkarmak zorunda.
 
Peki kanunda bu konu ile ilgili ne öngörülüyor? Kanuna göre Türkiye’deki yaklaşık 400 bin gıda işletmesinin denetimini, veterinerlerle gıda ve ziraat mühendislerinin kuracağı şirket statüsündeki yapılanmalarda görevli "yeminli gıda müşavirleri" yapacak. Sistemin yeminli mali müşavirlik sistemi gibi olacağı öngörüler arasında, Bakanlık ise denetimi gerçekleştiren müşavirleri denetleyecek ve üzerindeki denetim yükünü hafifletecek böylece. Çünkü Bakanlıkta çalışan mevcut durumdaki denetçi sayısı oldukça yetersiz. Özellikle büyük şehirlerdeki denetimlerde bu sorun açıkça görülüyor. Ancak sistemin tam olarak ne olacağı ve ne şekilde yürütüleceği çıkacak yönetmeliklerle netlik kazanacak. Gıda Mühendisleri odası bu kapsamda Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği hazırlayarak 9 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınladı. Ayrıca meslek kuruluşları da üyeleri için denetçilik kursları vermeye başladı.
 
Gıda denetimlerin müşavirler tarafından yapılması Avrupa’da ve gelişmiş ülkelerde yaygın bir sistemdir. Ancak Avrupa'da gıda denetimini yapacak personelin mutlaka gıda mühendisi olması ve lisans eğitiminden sonra iki yıl sadece gıda denetimi üzerine eğitim alması zorunluluğu bulunmaktadır. Gıda müşavirliği konusu eğer çalışma esasları ve uygulamalar açısından sağlıklı bir şekilde yapılabilirse bu durumdan en karlı çıkacak olan tabiki toplumumuzdur. Ancak müşavirlerin denetim esaslarının bu konuda şaibeye ve haksız rekabete imkan vermeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Çünkü burada söz konusu olan halk sağlığıdır.

 
Yönetmeliklerin yayınlanmasından sonra bu konuda hep birlikte daha net fikir sahibi olabileceğiz.

Yazar: Nuran AYDEMİR
Etiketler Gıda, Müşavirliği,