MAKALE

Yayın Tarihi: 08.01.2018 Pazartesi 13:15:00

Günümüzün sorunu mobbing

Azize Yasemin PAŞALIGİL

Günümüzün sorunu mobbing

Mobbingi mevcut pozisyon kötüye kullanılarak, sistematik olarak uygulanan psikolojik şiddet, baskı, taciz, aşağılama, tehdit vb. şekillerde tecelli eden duygusal bir saldırı olarak tanımlayabiliriz. Özellikle hiyerarşik bir yapılaşmanın olduğu gruplarda, zayıf bir kontrolün olduğu kurumlarda güçlünün altta kalanlara psikolojik yollardan baskı yapmasıdır.

Mobbing, işverenin, işçinin kendiliğinden işten ayrılmasını sağlamak için başvurduğu yöntemler olarak görülmekle birlikte; haksız eleştiri, hata bulmak, dışlamak, yok saymak, sosyal toplantılara çağırmamak, odaya girdiğinde konuyu değiştirmek, alay etmek, giysileriyle dalga geçmek, masasının üzerinden eşyalarını yok etmek gibi davranışlar da psikolojik taciz sayılmaktadır. Tüm bunların çerçevesinde mobbing için günümüz dünyasının önemli bir suç türüdür diyebiliriz.

Mobbinge maruz kalanlar; iş yerine bağlı, duygusal zekâsı yüksek, yaratıcı, işini mükemmel yapmaya çalışan, saygılı, dürüst, iyi niyetli, özellikleri ve yetenekleri bakımından mobbing uygulayandan üstün görüldüğü için hedef seçilen kişilerdir. Özellikle iş yerine bağlılıklarından dolayı, yaşadığı bu olaylarda da, suçu kendisinde aramasından ya da özgüven eksikliğinden mobbinge katlanma-dayanma eğilimi gösterirler.Yapılan araştırmalar mobbing mağdurlarının 29 ila 33 yaş arasında olduğunu; özel sektörde yüzde 30, kamu sektöründe yüzde 40 oranında mobbing olduğu ve bunun özellikle eğitim ve sağlık alanında toplandığını göstermektedir.

Mobbing uygulayan kişiler ise, öz değerleriyle ilgili sorunları olan, duygularını kabul ve ifade etmekte zorlanan kişilerdir. Kendine güvensiz, kıskanç, kompleksli kişilik özelliklerini saklamak için aşırı kontrolcü, kavgacı, alıngan, iktidar arzulu davranışlar sergilerler.Peki, hangi davranışlar mobbingi yaratmaktadır?

Kişinin sözü sürekli kesiliyorsa; yüzüne bağırılıyor ve yüksek sesle azarlanıyorsa; yaptığı işi ya da özel yaşamı sürekli eleştiriliyorsa; telefonla rahatsız ediliyorsa, sözlü ya da yazılı tehditler alıyorsa; sanki orada değilmiş gibi davranılıyorsa; gülünç durumlara düşürülüyorsa; varsa özrüyle alay ediliyorsa; özgüvenini olumsuz etkileyecek bir iş yapmaya zorlanıyorsa; çabaları yanlış ve küçültücü şekilde yargılanıyorsa; kararları sürekli sorgulanıyorsa; alçaltıcı isimlerle anılıyorsa; cinsel imalara maruz kalıyorsa; kendisine verilen işler geri alınıyor, kendine yeni bir iş bile yaratamaması sağlanıyorsa; anlamsız işler veriliyorsa; sahip olunandan daha az yetenek gerektiren işler veriliyorsa; işi sürekli değiştiriliyorsa; fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlanıyorsa burada mobbingden söz edilir.

Bir sonraki yazımda Mobbingin psikolojik sonuçlarından bahsedeceğim. Herkesin birbirine saygı duyduğu yaşamlar sürebilmeleri dileğiyle…