MAKALE

Yayın Tarihi: 07.03.2018 Çarşamba 11:10:00

Helal ürün pazarı büyüyor

Hüseyin Kami Büyüközer

Helal ürün pazarı büyüyor

Bugün gün geçtikçe bir ihtiyaç değil bir zorunluluk olduğu, gerek üreticiler gerekse tüketiciler tarafından daha fazla anlaşılan helal sertifikası, özellikle yurt dışına gıda ürünleri satan firmaların almakta öncelik verdikleri bir belge durumuna geldi.

Müslüman tüketicilerin helal ürünlere olan talebinin yükselmesi nedeniyle ’’Helal Pazar’’ her geçen gün büyümektedir. Helal sertifikalanmış ürünler için pazar çok büyüktür. Dünyadaki 2 milyar Müslüman ve milyonlarca helal sertifikalı ürün tercih eden insanları kapsamaktadır. Helal sektör tüm dünyada 2,5 trilyon dolarlık hacme sahip bir pastadır ve sektörde bu sertifikaya sahip ürünlerin payı yüzde 15’ler de olup süratle artmaktadır. Bu artışın sebeplerine baktığımızda özellikle dünya piyasasında son yıllarda bütün dünyadaki Müslüman tüketicilerin, artık helal sertifikası olan ürünleri tercih etmeleri, üreticilerin de helal sertifika almalarını hızlandırmakta olduğunu görüyoruz.

Dünyada olduğu gibi helal sektör ülkemizde de ekonomiyi canlandırmıştır. Son yıllarda helalleşen markalar ülkemizde de helal sektöre duyulan ihtiyacın canlı örneği olmuşlardır. Helal Ürün Pazarındaki Aktif Ülkeler Endonezya, Malezya, Tayland, Avustralya, Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, Afrika ve bu ülkelerin yanında Türkiye de son yıllarda aktif olarak yer almaya başlamıştır. GİMDES helal sertifikası alan firmalar, yeni oluşan büyük bir piyasanın içerisine girmiş oldular. Dünyada şu anda sadece helal gıda sektörünün yıllık ürün talebi 860 milyar dolardır. Buna helal finans, helal ilaç, helal kozmetik, helal temizlik, helal turizm, helal lojistik gibi sektörleri de ilave ettiğimizde muazzam bir ihtiyaç ortaya çıkıyor.Ülkemizde sertifikalandırma talepleri her geçen gün artmaktadır. Bugüne kadar 10 bin çeşit ürüne GİMDES helal sertifikası verilmiştir. İslam ümmetinin ’’Helal Lokma’’ konusunda uyanışı GİMDES’e büyük bir vazife yüklemiştir. İki milyarlık İslam alemi artık uyanıyor! Batının bir gece baskını ile taktığı prangaları kırıp atıyor. Sahip olduğu hayat nizamının nimetlerini bütün insanlık alemine sunmaya hazırlanıyor. Bunun için bütün üretim kaynaklarını, bütün üretim proses ve teknolojilerini yeniden dizayn etmekle bütün Müslümanlar vazifelidir.

Tohumdan embriyoya, çiftlikten sofraya kadar devam edecek sürecin her adımının helal damgası ile kontrolden geçmesi kaçınılmazdır. Helal gıda pazarı 2023’de 337 milyar dolara çıkacağını ön gördüğümüz Türkiye’nin, GİMDES helal ekonomi,helal yaşam sektörleri (gıda, kozmetik,moda, turizm, restaurant, catering, ilaç, lojistik, finans ve medya) küresel olarak gelişmeye başlıyor. Türkiye’nin helal yaşam iç tüketim piyasası, küresel olarak ikinci en büyük potansiyele sahip bir piyasa yolunda ilerlemektedir