MAKALE

Yayın Tarihi: 16.02.2018 Cuma 16:45:00

Helal ve tayyib kalite tek güvenilir kalitedir

Hüseyin Kami Büyüközer

Helal ve tayyib kalite tek güvenilir kalitedir

Ülkemizde helal gıda sektörü canlandırılarak, Türkiye’nin ekonomik yapısına katkıda bulunabilecek bir başlangıç noktası GİMDES’in gayretli çalışmaları ile yakalanabilmiştir. GİMDES çalışmaları ile gerçek helal ve tayyib sertifikalı ürünler yurtiçi ve yurtdışı helal piyasasına sunulmuştur.

Manasız ve çağdışı kalmış irili ufaklı engelleri ortadan kaldırarak, Müslüman tüketicilerin helal ve tayyib ürün bulabilecekleri bir üretim sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır. Bugün yurtiçi ve yurtdışında 75 ülkeye helal sertifikalı ürün satışı gerçekleşmiştir. 2015 yılında 4 milyar dolar civarında olan helal gıda ihracat gelirinin ise 2023 yılına kadar 15 milyar dolara yükseleceği öngörülmektedir.Ne tükettiğini bilmek isteyen tüketici kitleleri ürünlerin içeriklerini incelediklerinde içeriği hakkında bilmedikleri bir sürü katkı maddesi ile karşılaşmışlardır ve bunun kaynağını sorguladıklarında Müslüman bir kişinin tüketmesinde sakıncalı olan birçok madde görülmekteydi. Bundan dolayı helal lokma konusunda şuurlu tüketici kitleler firmaların hangi içerikte ürün sunduklarını sorgulamaya başlamışlardır. Dünyada Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelere ilaveten, azınlıkta oldukları birçok gayrimüslim ülkelerde de helal gıda belgeli ürünler piyasaya arz edilmekte ve helal gıda belgelendirmesi ile ilgili faaliyetlerde bulunulmaktadır. Bilhassa, Güneydoğu Asya ve Ortadoğu gibi bölgelerde ithal edilen gıdalarda “Helal” logosu bir zorunluluk haline gelmiştir.

Helal Arapça bir kelimedir. Yasal, meşru, geçerli manasındadır. Onun karşıtı olan haram kelimesi ise yasal olmayan, gayrı meşru, geçersiz manasındadır. Yemek ve tüketmek için bir şey geldiği zaman helal şartı, Müslümanın standart sınırıdır. Çok az istisnalarla, tüm saf ve temiz şeyler helal kılınmıştır. “Halalen Tayyiben” ilkesi Müslüman tüketiciye tüketmek için iyi gıda seçmesini ve helal kriterini tek odak noktası olarak yapmamasını öğütlemektedir. GİMDES, sertifika çalışmalarında bu ilkeyi uygulamaktadır ve bugünün iş hayatında bu ilkenin İslami bir metot olarak bütünlük içinde uygulanabilirliğini açıkça kanıtlamıştır. Ülkemizde 2009 yılından önce güvenilir helal sertifikaya sahip bir firma yoktu. Üreticiler de tüketici kitleler de helal sertifika gerçeğinden habersizlerdi. Bugün helal sertifika talebinde bulunan ciddi bir üretici kitlesi oluşmuştur. Helal ürün ve helal sertifikalandırma, toplumumuzun hemen hemen her kesimi tarafından duyularak anlaşılmaya başlandı, öyle ki artık helal gıda marketlerinin ’’Helal Lokma’’ isteklisi önemli bir kitle tarafından faaliyete geçirilmesi kaçınılmaz oldu.

Bütün dünyada İslam ümmetinin helal gıda konusunda uyanışı başlamış bulunmaktadır. Türkiye’de bulunan tüketiciler de elbette ki bu süreç içerisinde bilinçlenmeye başlamışlardır. Bunun sonucunda ise, üretici firmalar toplumun helal ve tayyib ürün isteğine duyarsız kalamamışlardır. Uluslararası akreditasyonlara sahip GİMDES kurumunun sertifikalandırmış olduğu ürünler ile firmalar dünyanın bütün helal pazarlarına girme imkânını bularak bütün dünyaya ihracat yapabilme imkanına sahiptirler.

Helal sertifikalanmış ürünler için pazar çok büyüktür. Dünyadaki 2 milyara yakın Müslüman’ı, milyonlarca helal sertifikalanmış ürün tercih eden insanları kapsamaktadır. Kaynaklar, helal ürün pazarının yıllık talebinin 2 trilyon ABD Doları civarında olduğunu belirtmektedir. Bugün batının bütün insanlığa musallat ettiği moderniteye dünyanın her yöresinden karşı hareket vardır. GİMDES Helal ve Tayyib Sertifikası aslında tüm insanların sağlıklı, hijyen, kaliteli ürün talebinin tamamını sağlayabilecek bir sertifikadır. Dünyada ve ülkemizde tüketicilerin helal gıda konusunda bilinçli tüketici olmaları ve helal gıda talep etmeleri sonucunda yaygınlaşarak büyüyecektir. Helal Güvence Sistemi, helal sertifikalandırma işleminde ön koşuldur. Helal sertifikalı firma, ’’Helal Güvence Sistemi’’ adı verilen helal üretimin sürdürülebilirliğini garanti eden sistemi kurmalıdır. Helal ve tayyib olma şartlarını sağlamada süreklilik ve sürdürülebilirlik en önemli bir keyfiyettir. Bu, tüketiciye karşı dürüst olma evrensel prensibinin de bir gereğidir.

GİMDES olarak firmaların üretim merkezlerine gerekli denetim ve kontroller yapıldıktan sonra helal güvence sisteminin kurulması ile sertifikalandırma süreci başlamış olmaktadır. Belgenin geçerlilik süresi ilk alışta bir yıllık, devamında ise firmanın isteğine göre iki yıllık periyodlarda devam etmektedir. Üretim sisteminde Helal ve Tayyib Sistemi zedeleyecek şekilde uygulamalara yönelmiş olan firmaların sertifikaları iptal edilmektedir. Misal olarak, majör bir hata (kesimhanelerde makine ile kesim yapılması gibi) olarak görülen bir uygulamaya gidilmiş ise sertifika iptal edilmektedir. Ürün çeşitlerinin hassasiyetine göre yılda en az 2, gerekirse daha fazla habersiz fiili denetim yapılmaktadır. Ürünlerin içeriklerinin kritik bilgileri için üretim bandından, mamul madde deposundan, market raflarından numuneler alınarak laboratuvar analizleri yaptırılır. Kesimhanelerde kamera sistemi zorunludur. Merkezimizden canlı takibi yapılmaktadır.

Helal gıda, helal lokma ve helal tüketim konusunda bilinçli halk kitlelerinin artması sonucu ’’Halal Dunya Marketleri’’nin açılması kaçınılmaz olmuştur. GİMDES, ‘’HALAL DUNYA MARKETLERİ’’ projesinin manevi sorumluluğunu üzerinde bulundurmaktadır. Bu hizmetin aktif olmasının gerekliliğinin en önemli sebebi helal sertifikalı yani helal ve tayyib ürünleri Müslüman tüketicilerin kolaylıkla bulabilmesidir. Çünkü GİMDES’e gelen talepler ve tüketicilerin helal sertifikalı ürünlere ulaşamadıkları sitemleri GİMDES’i bu hizmete destek vermeye zorunlu kılmıştır.

Halal Dünya Marketleri helal gıda satmak isteyen müteşebbisler tarafından açılmaktadır. GİMDES bu mekanizmanın ücretsiz isim hakkı karşılığında kontrol ve denetim sorumluluğunu yüklenmiştir. GİMDES Helal ve Tayyib Standardını oluşturmamızdaki amacımız; Müslümanların dünyanın neresinde olursa olsun gıda ve diğer tüm ihtiyaç maddelerinin temini hususunda tamamen helal ve tayyib şartlarda gerçekleştirilecek sistemin sürdürülebilirliğini kontrol eden bir standart meydana getirmektir. Dünyada “Kosher Sertifikası” var, “Vejetaryen Sertifikası” var, İslam Ümmetinin “Helal Sertifikası” Neden Olmasın! Üzerinde düşünülmesi ve çözüme kavuşturulması gereken meselelerden biridir.