MAKALE

Yayın Tarihi: 28.11.2014 Cuma 19:42:49

Mesleğimiz Gıda Mühendisliği

Alperen EKİNCİ

Mesleğimiz Gıda Mühendisliği
Mesleğimiz Gıda Mühendisliği

Şuan Türkiye’de  47 üniversitede ‘’Gıda Mühendisliği’’ bölümü ile eğitim verilmektedir. Gıda mühendisliğinde ilk mezunlar 1980 yılında verilmiştir. Her yıl 5000 kişiye yakın yeni mezun gıda mühendisi, donanımları ve üniversitede öğrendikleri bilimsel gerçeklerle iş aramakta. Ne yazık ki, bilimsel gerçekler ekonomik gerçeklerin gerisinde kalan ülkemizde, ticari çıkarları insan sağlığı ve toplumsal gelişimimizden önemli olan bir çok işletmede mühendislik yapmaktayız. Teorik olarak donanımlarımız üniversite hayatımız boyunca artmakta ancak eğitim hayatımızın sonrasında bizi bekleyen pratik iş hayatı, sektörde bir gıda mühendisinden beklentilerin aldığımız eğitimlerle uyuşmaması, iş hayatımız üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Özel sektörde mühendislikten çok yönetici olarak değerlendirilen bir çok arkadaşımızda idealistlikten uzaklaşma, bilimsel körelme, mesleğe bakışın değişmesi gibi olumsuz durumlar oluşmaktadır. Genel olarak bu sorunların oluşma sebebi mesleğin toplum arasında tanınmamasıdır. Toplumsal kanı olarak gıda mühendisleri birer aşçı, pasta-börek ustası vs. olarak düşünülmektedir. Hem bağlı olduğumuz bakanlığın ve meslek odasının hem de üniversitelerin mesleği tanıtamaması bizleri bu sıkıntılara itmektedir.

Mühendis, yaptığı hesap ile konuşan, yorum katan ve bilimsel gerçekler doğrultusunda karar veren kişi demektir. Gıda mühendisi sıfatı da bu tanım dışında hareket etmeyen disiplinler bütünüdür. Hammadde temininden tüketicinin son ürünü tüketmesine kadar geçen her aşamada bu bilinç ile çalışan gıda mühendislerinin olması gıda güvenliğini ve toplumsal yaşam kalitemizi artıracaktır. Bu vasıflara bir gıda mühendisinin haiz olabilmesinin yolu önce kişinin kendisinden daha sonra eğitim veren üniversiteden geçmektedir. Bir gıda mühendisine teorik bilgilere ilaveten, bireysel ve takım halinde tasarım ve ARGE becerilerini geliştirme, yaşam boyu öğrenme, merak etme ve irdeleme yeteneklerinin açığa çıkartılması, mesleki gelişim yollarının araştırılması ve bulunması, mesleki etik kurallar ve ticari etik hakkında eğitimler verilmesi genel itibari ile kaliteli mühendis teminini sağlayacaktır. Kaliteli bir mühendis çalıştığı işletme için kaliteli yönetim, kaliteli bilgi, kaliteli personel, kaliteli üretim demektir. Bu gelişimin toplumumuza dağılabilmesi için bir birey olarak duyarlı olmalı ve mesleğimizin gereklerini yerine getirmeliyiz.

Şuan bu mesleği icra eden tüm arkadaşlarıma şunu söylemek isterim ki, bizler bu mesleğin önemini ve gereklerini çalıştığımız işletmelerde anlatacak, gösterecek birinci kişileriz. Yaptığımız her faaliyet bizden sonra gelecek olan meslektaşlarımıza bulunduğumuz işletmede ki bakış açısı olacaktır. Şartlarımız her ne olursa olsun bilimsel doğrulardan uzaklaşmadan mesleğimizi doğru yansıtmalı ve gereğince yapmalıyız. Herkes hak ettiğini yaşar sözünden yola çıkarak bu mesleği yapan tüm arkadaşlarımıza hak ettiğini alma imkanı sunmalıyız.

Bağlı bulunduğumuz meslek odasının,  üyesi olan tüm mühendislere yazılı veya görsel olarak güncel bilgilerle ulaşması gerektiği, ‘’Gıda Mühendisliği Mesleği’’ konusunda özellikle ilköğretim ve lise çağındaki gençlerimiz başta olmak üzere toplumun bilinçlenmesi için daha fazla çalışmalar yapması gerektiği görüşündeyim. Bizleri bir arada ve güçlü tutacak şeyin ortak ideallerimiz olduğunu unutmamalıyız.