MAKALE

Yayın Tarihi: 24.06.2014 Salı 18:37:37

Tarımımızın Üretim Boyutu ve Yaratılan Değer

Misafir Yazar

Tarımımızın Üretim Boyutu ve Yaratılan Değer
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4 Mart tarihinde bitkisel, 25 Nisan tarihinde ise hayvansal üretim değerlerine ilişkin 2013 yılı verilerini yayınladı. Üretim değeri, üretim miktarı ile birim fiyatın çarpılmasından elde edilen bir değer olup, yıllık tarımsal üretim değerini göstermesi bakımından önemlidir.

***

Bu verilere göre, ülkemizde, 2013 yılında,  ortalama 63.5 milyon ton tahıl ve diğer tarla bitkileri, 28.5 milyon ton sebze ürünleri, 18 milyon ton meyve ürünleri, içecek ve baharat bitkileri olmak üzere toplam 110 milyon ton bitkisel üretim gerçekleştirildi. Bu miktardaki bitkisel üretimin cari fiyatlarla değeri, 92 milyar 653 milyon TL’e denk gelmektedir.

Hayvansal üretime gelince, 2013 yılında, ortalama 996 bin ton kırmızı et; 16.5 milyon adet yumurta; 18.2 milyon ton süt; 95 bin ton bal; 4241 ton balmumu, 121 ton yaş ipek kozası; 60 bin ton yapağı, kıl, tiftik üretilmiş. Bu miktardaki hayvansal üretimin cari fiyatlarla değeri, 40.5 milyar TL’e denk gelmektedir. TÜİK, bu üretim değeri içerisine beyaz eti dâhil etmemiştir. 2013 yılı tavuk ve hindi eti üretimi, aşağı yukarı 2012 yılındaki gibi,  1.8 milyon ton dolayında gerçekleşmiştir. 25 Nisan tarihli hayvansal üretim değerleri raporunda, kümes hayvanlarının değerinin, 2012 yılına göre yüzde 3,2 arttığı belirtilmektedir. 2012 yılında beyaz et üretimi değeri 9.7 milyar TL olarak verildiğine göre, 2013 yılındaki beyaz et üretimi değerinin ortalama 10 milyar TL olduğunu tahmin edebiliriz. Buna göre, 2013 yılındaki hayvansal üretimin cari fiyatlarla değeri, aşağı yukarı 50,5 milyar TL’dir.

Kısacası, ülkemizde, 2013 yılında, üretilen toplam tarımsal değer 143 milyar 153 milyon TL’dir. TL üzerinden hesaplanan bu değer, 2013 yılı ortalama döviz kuru üzerinden 75 milyar 300 milyon dolara veya 56 milyar 694 milyon Euro’ya denk gelmektedir.

***

Mevcut tarımsal üretim değerinin kat kat daha fazla olması gerekirdi. Bunu, 37 bin 354 km2’lik bir alan ile ülkemizden 21 kat daha küçük olan Hollanda ile karşılaştırdığımızda daha iyi anlayabiliyoruz.  Avrupa Birliği Komisyonunun Ocak-2014 tarihli Üye Devletler Bültenine göre, Hollanda’nın 2013 yılı tarımsal ürünler çıktısı 23 milyar 800 milyon Euro’dur. Özetle 21 kez daha küçük bir ülkeden, ancak 2.4 kat daha fazla üretebiliyoruz.

***

Türkiye, farklı iklim-toprak özellikleri ve zengin ekolojisiyle, her türlü tarımsal faaliyetin rahatlıkla yürütülebileceği geniş bir alana (785 bin km2), aynı zamanda yetişmiş uzman, bilgi ve deneyime sahip bir ülkedir. Yani tarımsal üretim potansiyeli çok yüksektir.  Ülkemiz sahip olduğu bu potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, dünya tarımındaki söz sahibi konumunu daha da ileriye taşıyabilir. Yeter ki bu potansiyeli sınırlayan engeller kaldırılsın.

İletişim: mmert71@gmail.com (Pusula Gazetesi)

Yazar: Prof.Dr. Mehmet MERT