MAKALE

Yayın Tarihi: 26.12.2016 Pazartesi 15:51:24

Yeşil Bina ve Leed Sertifikası

Yusuf ÇUKUR

Yeşil Bina ve Leed Sertifikası
Dünya’daki Ulusal Yeşil Bina Konseylerinin deneyimi, yeşil binaların yaygınlaşmasını sağlamanın en etkili yollarından birinin bu binalara bir “yeşil etiket” vermek olduğunu ortaya koymuştur. Nasıl yediğimiz yemekler veya satın aldığımız ürünler için bir “eko etiket” söz konusu ise aynı şeyi binalar için de yapmak bu binaların teşviği ve yaygınlaşması anlamında olumlu bir adımdır.

Binalar, dünyada enerjinin yak­laşık üçte birini kullanmaktadır. Yeşil bina uygulamaları ile enerji tasarrufu, doğayı koruma ve konforlu bir yaşam ortamı hedeflenmektedir.
Binaya “yeşil bina” ünvanını; yer se­çimi, tasarım, inovasyon binada kul­lanılan yapı malzemelerinin özellikleri, yapım tekniği, atık malzemelerin ye­niden kullanımı konularındaki seçici yaklaşımlar vermektedir.

Yeşil Bina Uygulamalarının Avan­tajları Nelerdir?

Yaşam alanlarına değer katması

Binanın değerini artırması

Çevreye duyarlı bir inşa şekli

Temiz teknolojilerin kullanımı ve ge­liştirilmesine ortam sağlaması

Uygulama esnasında ortaya çıkan atıkların en verimli şekilde değerlendi­rilmesi

Yeşil çatı uygulaması ile yağmur sularının arındırılması

• Bahçe sulamasında yağmur suyu kullanımı su kaynaklarının israf edilmemesi
• Çevre peysajında su ihtiyacı az olan bitkilerin seçilmesine bağlı yine su kaynaklarının verimli kullanılması
• Yağmur sularının kullanımı ile kanalizasyon sisteminin yükünü azaltma
• Bitmeyen ve para ödemediğimiz güneş enerjisinin kullanımına olanak sağlaması
• Yine aydınlatma noktasında enerji harcamasını azaltması
• Sera etkisi oluşturan güneş yansımalarının uygulama ve yeşil katmanlarla absorbsiyonu ile azaltılmasının sağlanması
• Enerji tasarrufu ve verimliliği sağlaması
• Yeşil katmanları ile oksijen üretmesi
• Uygulanan izolasyon ile ısıtma ve soğutma maliyetlerinin azaltılması ve buna bağlı karbon salınımında azalmayı da sağlamasıdır.

Bu ve benzer birçok uygulama ile geleceğin yapı tekniği olması kaçınılmazdır.

Uygulama Özellikleri;

Tasarım aşamasında yeşil bina standartları ile projelendirme, basit ve yenilikçi çözümler ile yapım maliyetlerinin optimize edilmesi
Doğal çevre ile uyumlu bir yapılanma
Hafriyatın minumuma indirilmesi ve atık malzemenin kullanılmasına yönelik tasarım
Yeşil çatı uygulaması
Solar ve Fotovoltoik uygulamalar ile enerjinin üretilmesi
Enerji tasarrufunun sağlanması, ses ve ısı yalıtımının oluşturulması
Doğal ışık ile aydınlatmayı binanın içinde olabildiğince kullanabilecek bir mimari ve bina açılarının kurulumda ayarlanması
Isıtma, soğutma ve havalandırma sisteminde etkili çözümler
• VOC (volatile organic compound - uçucu organik bileşik) değeri düşük yapı malzemelerinin ve dekorasyon ürünlerinin kullanılması
• Az su tüketen bitki ve ağaçlar ile peyzaj yapılması
• Atık malzemelerden dönüştürülerek üretilen yapı malzemelerinin kullanılması
• Harekete duyarlı sensörler ile havalandırma ve ışıklandırma
• Binanın kendi elektriğini üreten sistemlerin kurulması
• Yer altı ısı kaynağının kullanılması (Ground Source Heat Pump System - GSHP)
• Güney cephede tromb duvarı uy¬gulamaları ile kışın ısı ihtiyacının yarısı¬nın güneşten sağlanması
• Düşük emisyonlu cihaz ve araç kullanım teşviki
• Doğal havalandırma kullanımı
• Binanın otomasyonu
• Laminant parke ve benzeri ağaç kullanılan malzeme seçiminde çabuk büyüyen ağaçların kullanıldığı malzemenin seçimi
• Atıl ısıların kazanılması

Ve benzeri bir çok uygulamanın yapılması mümkün olmaktadır.

Yeşil Binada Maliyet;

Bir binanın “Yeşil Bina” ünvanını alması için tasarımı, yapım sistemi ve yapı malzemelerinde seçici davranılması maliyetlerin artacağını düşündürmektedir. Fakat binanın prestij ve değerinin artması, enerji tüketimindeki tasarruf göz önüne alındığında artan maliyet kazandırdıkları karşısında önemini yitirir. Özellikle mimari tasarım sürecinde doğru karar ve ilkeler ile bina değeri yükseltilebileceği gibi maliyetler de optimumda tutulabilir. Yeşil binaların giderek önem kazanması ve yaygınlaşması ile tercih edilme önceliği de artacaktır.

İlk yapım maliyetlerini % 1 oranında artırdığı tahmin edilen yeşil binaların enerji tasarrufunda %50 -70’e varan tasarruf sağladığı gözlenmektedir. Uzun dönemde yeşil binalar, işletme maliyetlerinin düşük olması ile önemli kazanımlar sunmaktadır.