SU ÜRÜNLERİ

Yayın Tarihi: 21.06.2017 Çarşamba 13:20:00

Bakanlıktan yeni düzenleme

Bakanlıktan yeni düzenleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, su ürünleri ve balıkçılıkla ilgili hazırlanan yeni kanun tasarısı taslağının Başbakanlığa gönderildiğini belirtti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, su ürünleri ve balıkçılıkla ilgili hazırlanan yeni kanun tasarısı taslağının Başbakanlığa gönderildiğini belirterek, "Düzenlemeyle balıkçılık av filosu ve avcılıkla ilgili planlama yapmaya yasal dayanak oluşturulması, bürokratik zorlukların ortadan kaldırılması, kaçak avcılık yapanlara uygulanacak cezalarda caydırıcılığın artırılması ile AB müktesebatına uyum sağlanacaktır" dedi.

Su ürünleri ve balıkçılıkla ilgili hazırlanan yeni kanun tasarısı taslağı Başbakanlığa gönderildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik yaptığı açıklamada, Türkiye'de su ürünleri varlıklarının, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda korunmasını, çevreye duyarlı bir şekilde yönetilmesini ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla, günün ihtiyaçlarına ve Avrupa Birliği'ne (AB) uyumlu olarak hazırlanan Su Ürünleri Kanun Tasarısı Taslağı'nın tamamlanarak, Başbakanlığa gönderildiğini bildirdi. Taslakla ilgili tüm tarafların görüş ve önerilerinin alındığına dikkati çeken Çelik, "Bu taslakla 1971 yılında yayımlanmış ve halen geçerli olan 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu yerine, sektörün hızla değişen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmiştir." ifadesini kullandı.

Avlanma araçları, avlanacak tür, miktar, yer-zaman ve bölgelere ilişkin izinler ile balıkçı gemilerinin sayıları, boy ve motor güçleri konusunda düzenleme yapabilme yetkisi getirildiğinin altını çizen Çelik, başka ülkelerin karasuları veya uluslararası sularda ticari su ürünleri avcılığı yapacak Türk vatandaşlarının Bakanlıktan izin alma ve getirilen yükümlülüklere uyma zorunluluğuyla da diğer ülkelerle yaşanabilecek muhtemel problemlerin engellenmesinin amaçlandığını kaydetti.

Sportif balıkçılar belgelendirilecek

Çelik, sportif balıkçılık faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapıldığını belirterek, "Özellikle 18 yaş üzeri ve 65 yaş altında denizlerde, kıyıda oltayla balık avcılığı yapacaklar hariç olmak üzere tüm sportif balıkçıların bir eğitim programı sonrası belgelendirilmesi ve izinlendirilmesi öngörülmektedir. Bu düzenleme ile aynı zamanda, hem kaçak avcılık hem de çevre ve istilacı türlerin balık stoklarına olan etkileri konusunda kamu bilincinin arttırılması hedeflenmektedir. Ayrıca önemli bir sosyal etkinlik olan kurallara uygun yapılan sportif balıkçılık aktivitelerinin toplum içinde yaygınlaşmasına katkı sağlanmış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, denizlerin korunması amacıyla içindeki su ürünleriyle birlikte koruma kullanma dengesi gözetilerek yapılacak yönetim için deniz koruma alanlarının belirlenmesi ve ilan edilmesine ilişkin yasal dayanağın oluşturulacağını söyledi.

"Hayalet ağlar..."

Çelik, hayalet ağlarla mücadele konusunda yasal bir düzenlemenin de getirileceğine dikkati çekerek, avcılık sırasında kopan veya kaybolan av araçları için ilgili birimlere bildirim zorunluluğunun sağlanacağını kaydetti.
 

DİĞER HABERLER