TARIM

Yayın Tarihi: 21.06.2018 Perşembe 06:05:00

İşte partilerin "gıda" vaatleri

İşte partilerin

24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için son düzlüğe girilirken, siyasi partiler tarım ve gıdada kendine yeten ve ihracatını artıran bir Türkiye iddiasıyla, tarım kesimine yönelik vaatlerde bulundular.

Siyasi partilerin tarım ve gıda vaatlerinde yok yok!

Siyasi partilerin 24 Haziran seçim beyannamelerinde, tarım ve gıda üretiminin artırılarak kendine yeten ve ihracatını artıran bir Türkiye için vaatlerde, tarım kesimine yönelik desteklemeler öne çıktı.

İşte seçim beyannamelerinde tarım ve gıda için vaatler:

AK PARTİ’NİN VAATLERİ

24 Haziran seçimlerine MHP ile kurulan Cumhur İttifakı ile giren AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin seçim beyannamesini 24 Mayıs’ta Ankara’da yapılan Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısında açıkladı.

Seçim Beyannamesi’nde ilk olarak 16 yıldır tek başına iktidarda olan AK Parti hükümetleri döneminde tarım ve gıda alanında yapılanlar, ardından da birçoğu başlatılmış uygulama ve destek vaatleri sıralandı.

Neler yapacağız?

Nüfusunu yeterli, kaliteli ve güvenilir gıda ile besleyen, tarım ürünlerinde net ihracatçı konumunu daha da geliştiren, rekabet gücünü artırmış, dünyada ve bölgesinde tarım alanında söz sahibi bir ülke olmayı hedefliyoruz.

Tarım sektörümüzü; çevreyi koruyan ve kırsalda genç nüfusun artmasına öncelik veren, topyekûn kırsal kalkınmayı sağlayacak bir yaklaşımla ve etkin bir üretim planlaması yaparak yöneteceğiz. Ülkemizi hayvancılıkta kendine yeterli olan, bitkisel üretimde verimliliğini ve rekabet gücünü en üst düzeye çıkaran bir yapıya dönüştüreceğiz.

Tarımsal desteklerimizin sayısını azaltarak daha etkin bir destekleme politikası izleyeceğiz.

2023 hedefleri

2023 yılında Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasılamızı 150 milyar dolara, tarımsal ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarmış bir Türkiye için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

Önümüzdeki dönemde kümülatif olarak 8,5 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarını tamamlayacağız ve tarla içi geliştirme hizmetlerini destekleyeceğiz.

Tarımsal destekleri asgari 3 yıllık dönemler için açıklayacağız.

Tarım sanayi entegrasyonunu sağlamak için tarıma dayalı ekonomik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği vermeye devam edeceğiz.

Genç çiftçilere destekleme ödemelerinde pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. 2018 yılında yaklaşık 16.700 genç çiftçinin uygulayacağı projelere 503 milyon TL destek vereceğiz.

81 il ve 250 köyde Birlikte Üretim Modelini hayata geçireceğiz.

2020 yılına kadar IPARD-II kapsamında sağlayacağımız 5,2 milyar TL hibe ile 10 bin yeni yatırımı destekleyeceğiz, 50 bin yeni istihdam oluşturacağız. Kırsal alana 8,4 milyar TL’lik yatırım kazadıracağız.

2018 yılı sonu itibarıyla koruma altına alınan büyük ova sayımızı 265’e, 2023 yılı hedefi olarak 300’e çıkaracağız.

Tarımsal üretimi artırmaya yönelik faaliyetleri ve yeni uygulamaları destekleyeceğiz.

Aile işletmelerini ekonomik ölçek büyüklüğüne ulaştıracak projeler uygulayarak pazara yönelik üretim yapmalarını sağlayacağız.

Yüksek teknolojili seracılık ve dikey tarım gibi modern tarımsal tekniklerin uygulanacağı yatırımların yapılması amacıyla çiftçiler ve girişimcileri destekleyeceğiz. Yaş sebze ve meyvede yerli tohumla üretilen aşılı ve diğer fidelerin kullanımına destek vereceğiz.

Yenilenebilir enerjinin tarımda kullanımını teşvik edeceğiz.

Bilgi teknolojilerinin arazi kullanım ve toprak koruma amaçlı kullanımını yaygınlaştıracağız.

Örnek bahçe uygulamaları ile yeni ürünlerin üretimini teşvik edeceğiz.

Sertifikalı tohum üretimini 2 milyon tona çıkaracağız. Sertifikalı tohum kullanımına destek vereceğiz.

Sudan’da kiralanan 780 bin hektar tarım arazisini Türk girişimcilerin yatırımına açacağız.

Lisanslı depo uygulaması

Lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaşması ve gelişmesini sağlayacağız. Uzun süreli kiralama garantisi kapsamında özel sektöre lisanslı depo yaptıracağız. 2018 yılında 2,5 milyon ton kapasiteli depo yapımını tamamlayacağız.

Hazine arazilerimizi kullanan çiftçilerimize kullandıkları arazilere 10 yıl boyunca kullanım hakkı veriyoruz. Çiftçilerimiz, 10 yılın sonunda da isterlerse bu arazileri satın alabilecekler veya kullanma anlaşmasını bir 10 yıl daha yenileyebilecekler.

Ülkemizde orman alanlarını çoğaltmak, erozyonu önlemek, ceviz, badem, zeytin vb. ürünlerin üretimini desteklemek üzere 10 bin dönüme kadar Hazine taşınmazını gerçek ve tüzel kişilere kiralama amaçlı olarak arz edeceğiz.

Hayvan varlığı artırılacak

Hayvan varlığını artıracağız. Kırmızı et tüketiminde kendine yeterli bir ülke konumuna geleceğiz. Damızlık hayvan desteğini artıracağız.

Hayvan sağlığını koruyacak, refahını ve verimi artıracak, ahır/ağılların yapımı ve yenilenmesini teşvik etmeye devam edeceğiz. Buzağı kayıp ve ölümlerinin azaltılması için gerekli tedbirleri alacağız.

Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığa özel önem vererek, entegre tesislerin kurulmasını destekleyeceğiz.

Hayvan varlığını artırmak amacıyla, Ziraat Bankası kredi olanaklarıyla şartları uygun olan yetiştiricilere 250 bin damızlık gebe düve, 300 başa kadar olmak üzere toplamda 500 bin baş damızlık koyun vereceğiz.

İhtiyaç durumlarında süt piyasasının regülasyonu uygulamasına devam edeceğiz. Süt fiyatlarında istikrarın korunmasını sağlayacağız.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde üretimi artıracağız. Su ürünleri ihracatımızı ise 1 milyar doların üzerine çıkaracağız.

Tarım sigortalarının kapsamını genişletme çalışmalarına devam edeceğiz.

“Nüfusumuz yeterli, kaliteli ve güvenilir gıda ile beslenecek”

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerini hayata geçireceğiz.

Kurulma aşamasındaki 17 Araştırma ve Eğitim Merkezimiz ile Ar-Ge çalışmalarına hız vereceğiz.

Nüfusunu yeterli, kaliteli ve güvenilir gıda ile beslemeye devam eden bir ülke olacağız. Bu kapsamda;

Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerden kaynaklanabilecek risklerin önlenmesini, kontrol ve denetim sisteminin etkin şekilde işletilmesini sağlayacağız.

Bitki sağlığı alanında ithalat dahil koruma ürünlerinin ruhsatlandırılmasını, ürünlerin biyolojik etkilerinin kontrolü ve izleme altyapısının geliştirilmesini, üreticilerde farkındalığın oluşturulmasını sağlayacağız.

Ambalajlı ürün etiketleri yeniden düzenlenecek

Ambalajlı ürünlerin etiketlerinde besleyici değerlere ait bilgileri zorunlu hale getireceğiz.

Gıdalarda tuz ve şeker azaltılmasına teknolojinin imkân verdiği ölçüde devam edeceğiz.

Gıda üretiminde markalaşmaya yönelik olarak KOBİ’leri destekleyeceğiz.

Biyo-terörizm ve biyo-tehdit için ulusal önleyici tedbirlerimizi içeren zorunlu kılavuzları hazırlayacağız.”

CHP’NİN VAATLERİ

24 Haziran için Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı Adayı gösteren, milletvekili seçimlerine “Millet İttifakı” çatısı altında giren CHP, Seçim Bildirgesi’ndeki vaatleriyle çiftçiyi yeniden “Milletin Efendisi” yapma iddiasını ortaya koydu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 26 Mayıs’ta açıkladığı bildirgedeki en çarpıcı vaatlerden birisi de, Türkiye’yi tarımda dünya lideri yapma iddiası oldu.

“Millet İçin Geliyoruz” sloganıyla hazırlanan CHP Seçim Bildirgesi 2018’den tarım ve gıdaya ilişkin vaatler şöyle:

“Türkiye’yi tarımda ithalatçı olmaktan çıkarıp, ihracatçı haline getireceğiz.

Tarım Kanunu’nun 21. Maddesi’ni uygulayacağız. GSYH’nin %1’i kadar vereceğimiz tarım desteklerini iki katına çıkaracağız.

Tarımsal üretimde kullanılan tohum, gübre ve tarım ilacı gibi girdilerin vergilerini düşürerek, maliyetleri aşağıya çekeceğiz

Parçalı tarım arazilerinin tarım sigortası sorununu çözeceğiz.

Çiftçilerimizin tarımsal kredi borçlarının faizlerinin tamamını sileceğiz.

Tarımsal ve hayvansal üretimi kayıt altına alan, Üretici Kayıt Sistemi’ni oluşturacağız. Sisteme kayıtlı üreticilerin SGK primlerinin tamamının devlet tarafından karşılanmasını sağlayacağız.

Tüm ürünleri, üretim araçlarını ve hayvanları, sisteme kayıt edildikleri anda primleri devlet tarafından karşılanacak şekilde, tarım sigortası kapsamına dahil edeceğiz.

Çiftçilere verilen desteklerden dosya parası, genel giderler vb. adı altındaki kesintilerin tamamını kaldıracağız.

Seçim Beyannamelerinde Tarım ve Gıda: HDP

Tarımsal destekler enflasyon kadar artacak

Tarımsal destekleri çiftçinin girdi maliyetlerini hesaplayarak ve üzerine çiftçinin karını ekleyerek belirleyecek ve bir yıl önceden açıklayacağız. Destek tutarlarını en az enflasyon oranı kadar artıracağız.

Tüm tarımsal KİT’lerin özelleştirme süreçlerini durduracağız.

Şeker fabrikalarının özelleştirme ihalelerini iptal edeceğiz. Pancar Üreticileri Kooperatifleri  ve işçi sendikalarını fabrikalara ortak ederek yönetime dahil edeceğiz.

Şeker pancarı üretimini artıracağız. Gıda fazlası şekeri, akaryakıtla harmanlanacak biyoetanole dönüştürerek, enerji ithalatını azaltacağız. Biyoyakıtları ÖTV ve KDV’den muaf tutacağız.

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretimini sınırlayacak, yerli pancar şekerini destekleyeceğiz. NBŞ kaçakçılığını ağır şekilde cezalandıracağız.

Her köylüye evinin, ahırının, garajının çatısına ya da bahçesine en az 10 kW gücünde güneş paneli kurabileceği ekipman ve teknik yardımı 10 yıl vadeli ve sıfır faizli kredi ile sağlayacağız.

Sulama birliklerine ve su şebekesi pompalama gereksinimi olan köylere sıfır faizli 10 yıl vadeli kredi temin ederek, enerji ihtiyaçlarını güneşten karşılamalarını sağlayacağız.

Köylerde ve tarımsal sulamada su kullanımına destek sağlayacak; şebeke, sondaj ve boru maliyetlerini merkezi bütçeden karşılayacağız.

5 yılda 40 bin atama

Tarım ve hayvancılığa yönelik teknik ve danışmanlık desteği verilmesi kapsamında en az 40 bin ziraat mühendisi, veteriner ve tekniker istihdamı sağlayacağız.

Kuracağımız Arazi Edindirme Ofisi ile arazi toplulaştırma faaliyetlerini 5 yıl içinde tamamlayacağız.

Mera Yönetim Birlikleri’ni etkinleştirecek, ıslah edeceğimiz meraların amaç dışı kullanımına izin vermeyeceğiz. Meraların köyün ortak malı olarak kalmasını sağlayacağız.

Yerel tohumlarımızı geliştirecek ve biyoçeşitlilik koruyacak gen bankaları, laboratuvarlar ve üretim istasyonları kuracağız.

Yerli sanayicilerin ve tütün üretici kooperatiflerinin, tütün mamulleri üretmelerini engelleyen kapasite sınırlamasını düşüreceğiz.

Tütün üreticilerinin kooperatif çatısı altında örgütlenmelerini destekleyecek, tütün ithal eden Türkiye’yi yeniden tütün ihraç eden bir ülke haline getireceğiz.

Üzüm üreticilerinin kooperatifler ve kuracakları sosyal işletmelerle, sirke ve alkollü içki üretebilmelerini sağlayacak kapasite düzenlemelerini hayata geçireceğiz.

2018 fındık fiyatı 15 TL olacak

Fındık Borsası’nı Karadeniz’de kuracağız.

FİSKOBİRLİK’i piyasayı üretici lehine düzenleyen özerk bir yapıya kavuşturacak, dünyanın en büyük doğrudan fındık ihracatçısı ve çikolata üretiminde bir dünya markası haline getireceğiz.

2018 yılı fındık alım fiyatını en az 15 TL olarak belirleyeceğiz.

Rekoltedeki dalgalanmaya karşı üreticinin gelirini garanti altına alacak bir taban fiyat uygulaması geliştireceğiz.

Çay-Kur’u kesinlikle özelleştirmeyecek, kademeli olarak üretici kooperatiflerine devredeceğiz. Çay alım kotasını kaldıracağız. Çay-Kur’un üreticinin bütün çayını almasını sağlayacağız.

Zeytinlikleri koruyacağız. Zeytinyağı üretimi ve tüketimini yaygınlaştıracağız. Zeytinyağına litre başına 1,5 TL ve sofralık zeytine kilo başına 1 TL destekleme primi vereceğiz. Destekleme primlerini, enflasyon oranında her yıl artıracağız.

Pamuk destekleme primini 5 yıllık dönemler için açıklayacak ve üretim maliyeti ile dünya fiyatlarını dikkate alarak güncelleyeceğiz.

Ayçiçeği ve mısır başta olmak üzere, yağlı tohumların üretimine yönelik orta ve uzun vadeli politikalarla üreticiyi destekleyeceğiz.

Girdi maliyetlerini düşürerek, ithalat bağımlılığını sona erdireceğiz.

Tarım Borsalarında küçük üreticinin işlem yapabilmesini kolaylaştıracağız.

Hayvansal Üretim

Kırsalda hayvan varlığını artırmak için küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaygınlaşmasını sağlayacak, kooperatifleşmeyi desteklerle özendireceğiz.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin talepleri doğrultusunda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların karkas sınıflandırılması sistemini hayata geçireceğiz.

Okul sütü programını yeniden tasarlayarak, kamu alımlarını sektörü desteklemek üzere kullanacağız.

Tarıma Dayalı Sanayi

Artan organik gıda talebini, gıda sektörümüz için istihdam ve büyüme fırsatına çevireceğiz.

Açık deniz balıkçılığını ve dondurulmuş ürünleri teşvik edeceğiz.

Su ürünleri sektöründe sürdürülebilir avcılığı sağlayan, tatlı su balıkçılığını destekleyen tedbirler alacağız.

Dondurulmuş gıda sektöründe atıl kapasitenin kullanılmasına dönük eşgüdümü artıracağız. Kış ve bahar aylarında üretilen ürünlerin işlenmesini sağlayacağız.

Alternatif yağlı tohum ekimini özendirerek ve tağşişi önleyerek, bitkisel yağ sektörünün büyümesine katkı sunacağız.

Yem sanayini tamamen yerli ürün ve ham madde işler hale getireceğiz.

Buğdayı kayıt altına alacağız. Un ve unlu mamuller sektöründeki fiyat dalgalanmalarının önüne geçeceğiz.

GDO’suz Türk Pamuğu’nun tanınmasını sağlayacağız.

Ekilip biçilmeyen parçalı tarım arazilerini kooperatifler yoluyla kiralayacağız. Birleştirilen arazilerde çiftçiler, ziraat fakülteleri ve kamu kaynaklarıyla tarımsal üretime yeniden başlayacağız.”

DİĞER HABERLER