TARIM

Yayın Tarihi: 06.04.2015 Pazartesi 12:01:00

Yağışlar Mısırda Ekimi Zorlaştırıyor

Yağışlar Mısırda Ekimi Zorlaştırıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, devam eden yağışlar nedeniyle üreticilerin ekim yapmakta zorlandığını bildirerek…

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, devam eden yağışlar nedeniyle üreticilerin ekim yapmakta zorlandığını bildirerek, “Şubat ve Mart aylarında Akdeniz Bölgesi’nde ekim yapamayan üreticilerimiz, yağışların devam etmesi durumunda yer fıstığı veya soya fasulyesi ekilişine yöneleceklerini ifade ediyorlar” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye’de toplam 117 milyon dekar alanda hububat üretimi yapıldığını, toplam hububat alanının yüzde 5,6’sının mısır üretimi için ayrıldığını ifade etti. Mısırın başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere tüm bölgelerde yetiştirildiği bilgisini veren Bayraktar, Akdeniz Bölgesi’nin toplam üretimden yüzde 34 oranında pay aldığını, bu bölgeyi yüzde 27,6 oranla Güneydoğu Anadolu, yüzde 14 oranla Ege Bölgesi, yüzde 10,5 oranla Marmara Bölgesi’nin izlediğini vurguladı.

Mısır Üretiminde Artış

Son yıllarda ikinci ürün yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde mısır üretiminin de arttığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Özellikle Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) sulanabilir tarım alanlarının sulamaya açılmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi mısır üretiminde büyük bir potansiyele ulaşmıştır. Verim artışı, destekleme ödemesi ve pamuk üretiminden vazgeçen üreticilerin mısıra yönelmesi gibi nedenler de mısır üretiminin artmasında etkili oldu.

Üretim artışı mısırın hububat üretimindeki payını yüzde 18,2’ye çıkardı. 2014 yılında kuraklığın etkisiyle arpa üretimindeki düşüş nedeniyle mısır üretimi arpa üretimine yaklaştı. 2014 yılında 19 milyon ton buğday, 6,3 milyon ton arpa üretilirken, mısırda üretim 5 milyon 950 bin tona yükseldi.

Ülkemizde mısır ekim alanları ve üretimi yıldan yıla arttı. 2005 yılından bu yana mısır ekim alanları yüzde 9,8, verimle birlikte mısır üretimi yüzde 41,6 arttı.  2014 yılında Türkiye ortalama mısır verimi en yüksek düzeye ulaşarak dekarda 903 kilogram olarak gerçekleşti.”

Ekim Şubat-Mayıs Döneminde

Mısırda ekimlerinin başladığını, ekimlerin ilk olarak Akdeniz bölgesinde Şubat ayı ile beraber başladığını, Mart ayında yoğunlaştığını bildiren Bayraktar, “diğer bölgelerde Mart’ta ekim başlıyor. Nisan’da ekimler artıyor. Karadeniz Bölgesi’nde Mayıs ayında da ekimler devam ediyor” dedi.

Hasat Temmuz-Ocak Döneminde

Türkiye’de birinci ürün mısır hasadının Temmuz ayında başladığı, ikinci ürün mısırla Ocak ayına kadar devam ettiği bilgisini veren Bayraktar, şunları kaydetti:
“Bu yıl ekim döneminin başladığı Şubat ayından bu yana yağışlar normallerin üzerinde gerçekleşti. Ekim döneminin başladığı Akdeniz Bölgesinde mısır ekilişlerinin gecikmesi verim ve kaliteye olumsuz etki yapmaktadır. Devam eden yağışlar nedeniyle bazı üreticilerimiz ekim yapmakta zorlanmaktadır. Bazı üreticilerimiz ekim yapamamıştır. Şubat ve Mart aylarında Akdeniz Bölgesinde ekim yapamayan üreticilerimiz, yağışların devam etmesi durumunda yer fıstığı veya soya fasulyesi ekilişine yöneleceklerini ifade ediyorlar. Diğer bölgelerde mısır ekilişleri başlamış olup, yağışların durduğu, arazinin uygun olduğu günlerde ekim devam etmektedir.”

Kaliteli ve Bol Ürün Alabilmek İçin

Mısırda kaliteli ve bol ürün alabilmek için üretimin başlangıç aşaması olan toprak işleme ve tarla hazırlığının önemli olduğunu, bunun yanı sıra ayrıca ekim, bakım gibi kültürel işlemlerin tekniğine uygun yapılması gerektiğine vurgulayan Bayraktar, “Üreticiler, ekimi uygun bir toprak işleme sonucu ve uygun tavda yapabilir. Toprak işlemeyle iyi bir tohum yatağı hazırlanmış, yabancı ot kontrolü sağlanmış olmalıdır” dedi.


DİĞER HABERLER